פניה לגפני: חברות הביטוח מסרבות לבטח

נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד פנה במכתב דחוף אל יו"ר ועדת הכספים, בעקבות כך שאין יישום לחוק ביטוח חיים במשכנתא למבוטחים עם מוגבלות מקצרת חיים

גפני
גפני
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד, פנה במכתב דחוף אל יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), בבקשה שיקדם דיון מהיר, אליו יזומנו חברות הביטוח ויבהירו כיצד הם פעלו במהלך חצי השנה שחלפה ליישום הנחיות החוק בעניין ביטוח חיים למבוטחים עם מוגבלות מקצרת חיים.

הפנייה נעשתה על רקע דיווחים בתקשורת לפיהם מבוטחים עם רקע של מחלות קשות ממשיכים להיות מסורבים על ידי חברות הביטוח.

במכתבו סוקר רוזנפלד את החקיקה בנושא שהחלה בחודש יולי 2018, אז נכנס תיקון 18 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובו התווסף פרק ה'2: "הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים".

על פי התיקון, "אדם עם מוגבלות מקצרת חיים": הינו אדם עם מוגבלות שאקטואר ממונה הכיר במוגבלות שיש לו, ככזאת שעלולה לקצר את תוחלת חייו לעומת תוחלת חיים ממוצעת בתקופה העולה על שלוש שנים, ובלבד שהאקטואר הממונה קבע שתוחלת החיים של האדם עם המוגבלות עולה על חמש שנים.

רוזנפלד מסביר כי בהתאם לתיקון, גוף פיננסי שנותן הלוואות לדיור לא יסרב לתת הלוואה לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים בכפוף לתנאים שנקבעו.

במכתב, מבקש רוזנפלד מגפני להיכנס אל עובי הקורה על מנת לעצור את התופעה ודורש לפעול על מנת לחייב חברות ביטוח שלא יסכימו לבטח אנשים עם מוגבלות מקצרת חיים במכתב הסבר אשר יכלול בין היתר את הפרטים הבאים: הסיבות שלא לבטח את האדם עם המוגבלות או הסיבות למתן היחס השונה, פירוט תמצית הנתונים או תמצית המידע עליו התבסס המבטח בהחלטת הסירוב, ציון העובדה שהמועמד רשאי לפנות לממונה על רשות שוק ההון.

לדבריו, הפרה של הוראות החוק עקב סירוב לבטח אדם עם מוגבלות או סירוב למכור פוליסת ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים עלולה לגרור עיצומים כספיים.

"לשכת סוכני ביטוח חרטה על דגלה את ערך השוויון לציבור. סוכני הביטוח פועלים ללא לאות לפעול לטובת כלל הציבור, ללא קשר למצבם הרפואי ולהנגיש עבורם את הכיסויים הביטוחיים הדרושים להם", מדגיש נשיא הלשכה.

השארת תגובה