'בלונים' • תגובת 'הליכוד" להחלטת היועהמ"ש

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח
השארת תגובה