גלריה: הכנסת ספר תורה ל'דעת אליהו'

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת דעת אליהו בראשות רבי נפתלי עלזעס שבשכונת רמות 06 בירושלים בכתיבת אותיות בבית ראש הישיבה רבי נפתלי עלזאס. השתתפו: רבי זבולון שוב רבה של שכונת רמות וראש ישיבת דברי אמת, רבי אליעזר דינר רב קהילת עדת ישראל בארץ ישראל, רבי אוריאל אייזנטל וחתנו של מרן הגר"ע יוסף רבי מרדכי טולדאנו המתגורר בסמיכות לישיבה.

משם יצאו בתהלוכה וריקודים להיכל הישיבה בהשתתפות הרבנים שליט"א וכן רבי צבי וייספיש ראש ישיבות הר"ן ראשי הישיבה ורבניה ותלמידיה ובוגריה ואברכי הכולל אשר נמשכו שעה ארוכה בהיכל הישיבה עד להכנסת ספרי התורה.

לאחר מכן נערכה סעודת המצוה תוך פאר והדר כיאה לכבודה של תורה שנערכה באולמי בית ישראל ברוב פאר והדר בלוי תזמורת ובהפקה מיוחדת לתלמידי ובוגרי וידידי הישיבה לדורתיה, במעמד השתתפו רבנים ואישי ציבור כאשר בין השאר השתתפו אף רבי אשר הכהן דויטש מראשי ישיבת פוניבז' רבי עזריאל אויערבאך רבה של בית וגן, המשגיח רבי יצחק ירוחם ברודיאנסקי, משגיח ישיבת קול תורה, רבי בן ציון ברודיאנסקי מראשי ישיבת קול תורה. המשגיח רבי משה דוד לפקוביץ' משגיח בישיבת באר יעקב, רבי אהרון דוד דונר – ראב"ד לונדון שהגיע לארץ במיוחד להשתתף בשמחה רבי נחום אייזנשטיין רב שכונת מעלות דפנה רבי אריה לייב אויערבאך ר"מ בישיבת מיר ברכפלד רבי שבתאי וייס מראשי ישיבת ברית יעקב רבי יהושע עלזאס משגיח בישיבת חדרה בקריית ספר ורבי אליעזר טוקר ראש ישיבת אהל תורה.

באירוע חולק הספר "דעת אליהו" שיצא לאור לכבוד האירוע – ובו שיעורים מערכות חידושי תורה ומראי מקומות על מסכת בבא קמא הנלמדת בישיבה בשנה האחרונה אשר נאמרו ונכתבו בבי מדרשא לאורך זמן אלול והחורף בעמל רב ע"י רבני הישיבה ותלמידיה ובפתחו "גנוזות" מתורתרבי ישאל אליהו ויינטרוב זצוק"ל והגר"ש אויערבך זי"ע כפי שנמסרו ע"י תלמידיהם ראשי הישיבה שליט"א.

השארת תגובה