הגר"ח העבודות במתחם גולובנציץ – מתואמות

במכתב שפורסם השבוע על ידי מרן שר התורה נכתב, כי "החפירות והבדיקות שנערכו במתחם גולובנציץ בבית שמש פעלו על פי הוראת גדולי התורה" • 'אתרא קדישא': כפופים לגאב"ד ירושלים הגרי"ט ווייס וחברי הביד"צ

מתחם גולובנציץ צילום יעקב לדרמן
מתחם גולובנציץ צילום יעקב לדרמן
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ביום שלישי השבוע התפרסם מכתב מיוחד ממרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, בו קובע שר התורה  כי החפירות והבדיקות שנערכו במתחם גולובנציץ בבית שמש פעלו על פי הוראת גדולי התורה, כשהעיתוי הוא כעת – ברקע כניסת הדיירים בחודשים האחרונים, לפרויקט הבנייה שעבר כברת דרך ארוכת שנים.

לפני כשבע שנים , בתחילת שנת תשע"ב, מספר קבוצות רכישה שהתאגדו תחת אגודת 'בניין שלם' ו'גבעת ירושלים', רכשו שטח לבניית כאלפיים יחידות דיור למשפחות איכותיות בשולי שכונת רמה א', בשטח ההררי שבינה לבין שכונת רמה ב'.

עם תחילת העבודות במקום, נחשפו ממצאים ארכיאולוגים שונים וביניהם פירים שהובילו למערות, כשבעקבות כך טענו בארגון הקיצוני 'אתרא קדישא' כי יש חשש להימצאות קברי ישראל במתחם ובשל כך דרשו להפסיק את העבודות במקום, או לחילופין, כפתרון הלכתי, לקיים בנייה באמצעות כיפין על גבי כיפין, מה שהיה  מונע את בניית הקומות התחתונות, כאשר הנזק הכספי היה נופל על כלל הרוכשים שהיו נאלצים להוסיף מכספם מאות אלפי שקלים לכל דירה, בכדי לרצות ארגון זה.

הרוכשים פנו לגדולי התורה ובראשם לראב"ד 'העדה החרדית' הגר"מ שטרנבוך והגאון רבי מנדל שפרן, דקיבלו הכרעה ברורה כי לפי הממצאים אין אפשרות לקבורה יהודית במערות הקיימות במתחם, ועל כן גם אם אכן ישנם קברים במקום, הם בוודאי קברי גויים, כשבמהלך הבדיקות נמצאו ראיות נוספות כי אף אלו מתוך המערות שהיו מערות קבורה היו קברי גויים.

בהוראת הגר"מ שטרנבוך אף הועמדו משגיחים מיוחדים במקום על מנת שיבדקו את המערות באופן ידני ויסננו את העפר בכדי לבדוק אם קיימים עצמות אדם במערות, אך כל זה יחד עם מכתבי הרבנים שליוו את הפרויקט וכתבו כי הכל נעשה על פי הלכה ובהידור רב, לא הרגיעו את אנשי 'אתרא קדישא', שאף יצאו בחריפות רבה נגד אותם רבנים בדרכים שונות.

עם תחילת המערה והמאבק נגד הגר"מ שטרנבוך, מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי יצא במכתב מחאה נגד ההשמצות אתרא קדישא וכתב כי "כאשר אינשי דלא מעלי פערו פיהם ולשונם כנגד אחד מגדולי התורה בדורנו העומד בפרץ הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א, הננו למחות בזה על כבודה של תורה. ויהי רצון שיחזרו בתשובה שלימה".

בעקבות סירובם של נשי 'אתרא קדישא' לקבל דעה זו, הדבר הוביל לפילוג רב בתוך העדה החרדית, כשבמהלך השנים אנשי הארגון אף ניסו בגופם לחסום את הבנייה במקום ועיכבו אותה משך זמן רב, כאשר הרוכשים נאלצו להוציא כספים רבים על שכירויות ועוד, כשגם כעת עם כניסת הדיירים החדשים דאגו בארגון להחתים רבנים כנגד האכלוס במקום.

במהלך המאבק, אף גורמים המזוהים עם 'אתרא קדישא' שרפו את ספריו של הראב"ד, תוך זלזול עמוק בדעתו ואף הפגנות רבות שקיימו בישראל ובעולם, כלעיתים תכופות אף הגיעו למתחם וניסו לשבש את העבודות במקום.

בעקבות כך, מרן הגר"ח קניבסקי כתב, כי "עניין שכונת רמת אברהם (גולובנציץ) בית שמש לאחר שפעלו ע"פ הוראת גדולי תורה והוראה והשקיעו דמים רבים לבדיקת והכשרת הקרקעות בוודאי המקום מהודר למגורי כהנים ויראי ד' וברכת ד' יחול על כל המתיישבים שמה".

על אף מכתבו החד משמעי של מרן הגר"ח, ב'אתרא קדישא' הגיבו ואמרו כי מכתב זה אינו נוגע אליהם, מאחר והם נתונים לסמכותו הבלעדית של מרן גאב"ד ירושלים הגרי"ט ווייס וחברי הביד"צ, אשר פסקו ברורות שאסור לחפור ולחרוש במקום, כשאף הגאב"ד וחברי בד"צ הודיעו במכתב שהם מתחייבים לא להיכנס ולדרוך כף רגלים במתחם גולובנציץ בבית שמש כי הוא אסור בהנאה.

השארת תגובה