מחלקת ההנדסה: אישור פיצולי דירות

מחלקת ההנדסה מובילה מהלכים לאישור פיצולי דירות והגדלת זכויות, בהנחיית ראש העיר ישראל פרוש • במקביל, השבוע נמנעה סכנת חיים מדיירים בעיר עם סיכול בניה מסוכנת, שיועדה לנחות על גג בניין כקונסטרוקציה מוכנה

מסדירים בניות בעיר - הקונסטרוקציה שהנחתה נמנעה
מסדירים בניות בעיר - הקונסטרוקציה שהנחתה נמנעה
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

כחלק מהתהליך להקלה על מבקשי אישורי בניה והרחבת זכויות הבניה, בימים אלו נעשים פעולות רבות במחלקת ההנדסה, שיאפשרו את ההקלות הנדרשות, כשבין היתר התקבל אישור להנעת תהליך לאישור פיצולי דירות שנבנו על ידי התושבים.

כזכור, באחת מישיבות הוועדה האחרונות, לאחר דיון שהתקיים עם נציגי המחוז ואנשי המקצוע, התקבל אישור לניוד מטרים בתוספות בניה מקומות הגג לקומות המגורים, סעיף הכפוף לתב"ע מקומית. כמו כן התקבל אישור לזרז תהליך להתאמת התב"ע על מנת להגדיל את אחוזי הבניה למטרים המרביים הניתנים בכל דירות המגורים.

בנוסף, התקבל אישור להנעת תהליך לאישור פיצולי דירות שנבנו על ידי התושבים, לאחר תשלומי אגרות, כמו היטלי השבחה וכו' וכן אישורי הנהלים המתאימים, וכמובן שיהיה כפוף לאישור תב"ע.

ראש העיר ישראל פרוש, המוביל את המהלך כיו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה, הדגיש כי פיצולי דירות יאושרו אך ורק במקרים שהבניה נעשתה בצורה קשיחה ובטיחותית, במצב שהיא לא מסכנת את הדיירים או מעוררת חשש לשריפות וכדומה, במקרה של ביצוע פיצול זה.

התהליך לתיקון התב"עות מתקדם בימים אלו, כאשר בדרגים המתאימים מבוצעות הפעולות לאישור אותם תהליכים, שיאפשרו לתושבים הזקוקים לתוספת שטח אופציות להגדלת זכויות בניה והגדלת קווי בניין.

בנושא הסדרת פיצולי יחידות הדיור, יצאה מחלקת ההנדסה למכרז להכנת פרוגרמה לשטחי ציבור לעיר, על מנת לדעת כמה יחידות דיור ניתן להוסיף בשטחים הבנויים, בכדי לסדר את פיצולי הדירות ביחידות הדיור.

במסגרת ההיערכות התקיימו פגישות מקדימות עם עשרות תושבים, תוך קיום ליווי משפטי וכן סיור של מהנדסת העירייה, כשאת הפעילות בנושאים אלה מרכז ישעיה שטרן, המשמש כמנהל מחלקת התכנון בעירייה.

בתוך כך, השבוע בפעילות משותפת של המחלקה המשפטית, מחלקת ההנדסה והשיטור העירוני, נמנעה בניה מסוכנת, שעלולה הייתה לסכן חיי דיירים. מדובר בניסיון של קבלן להתקין חדר בנוי על בניין מגורים קיים, באמצעות קונסטרוקציה מוכנה שהובאה למקום וכבר הועלתה על מנוף.

צוות מהנדסים שהוזעק למקום גילה כי מדובר בסכנה בטיחותית ממדרגה ראשונה ובשיתוף פעולה של כלל הגופים שהוזכרו, הופסק התהליך ונמנעה הסכנה. בעירייה הסבירו כי בימים אלה נעשות פעולות רבות שאמורות להקל על קבלת היתרי בניה, אך במקביל, תתקיים פעילות בלתי מתפשרת לשמירה על בטיחות התושבים והדיירים בכל העיר.

השארת תגובה