בני ברק אישרה: 12 גני ילדים חדשים

מועצת העיר אישרה פתיחת 12 גני ילדים לקראת שנת הלימודים החדשה ברחבי העיר, בעקבות הגידול הטבעי

אילוסטרציה: מעון חבד בשדרות, צילום: נועם הפקות
אילוסטרציה: מעון חבד בשדרות, צילום: נועם הפקות
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

12 גני-ילדים חדשים, ייפתחו לקראת שנת הלימודים החדשה, באזורים שונים של העיר בני ברק, בעקבות אישור תקציבים בלתי רגילים למטרות אלו בישיבתה האחרונה של מועצת העירייה, בהתאם להצעתו של הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר.

מדובר בגני ילדים שיוקמו במבני מגורים חדשים באזורים במרכז העיר, שיכון ה', שכונת פרדס כץ וקריית הרצוג, שבשנים האחרונות נכנסו אליהם תושבים חרדיים רבים ויש צורך בפתיחת גני-ילדים בעבורם.

הפתרונות שהושגו הינם במסגרת תכנית עירונית 501-0339507, שאושרה הן בועדת התכנון המקומית והן בועדה המחוזית לתכנון ולבניה והיא פורסמה בילקוט הפרסומים 7126, ובהתאם לה נקבע, כי בכל בקשה להיתר בניין חדש, הכולל תוספת זכויות מכוח תמ"א/ 38, יסומן שטח ציבורי עתידי במפלס קומת הקרקע, או בקומת מדרון בהיקף של 40% משטח קומה א', וכן אפשרות לגישה לחצר ייעודית. מיקום השטח הציבורי יקבע עפ"י החלטת הועדה המקומית.

אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה, מסר כי תחום התכנית הינו כל מרחב התכנון המקומי בני ברק, הכולל את כל המגרשים, ביעוד מגורים, לרבות מגורים ומסחר, למעט בתחום תכנית בב/מק/3010. תוספת שטחי התמ"א תתאפשר רק לאחר ניצול זכויות הבניה המאושרות וההקלות הנדרשות עבור ניצול הזכויות הללו, ככל שתאושרנה ההקלות ע"י הועדה המקומית.

בנוסף לכך, נקבע במסגרת אישור התכנית, כי ניצול שטחי התמ"א יתאפשר באמצעות תוספת קומה טיפוסית אחת בלבד ויחידות דיור המשויכות לה בבניין החדש. בנוסף, יתאפשר ניצול שטחי התמ"א הניתנים לתוספת במסגרת התמ"א באמצעות תוספת של עד 13 מ"ר לכל יחידת דיור חדשה בקומות הבניין, ובתנאי שמספר קומות הבניין, הכולל תוספת קומת תמ"א, לא יעלה על 6 קומות וקומת גג מעל קומת קרקע. לעומת זאת, באזור מגורים ב'1, תתאפשר תוספת של יחידת דיור וקומה אחת נוספת בבניין החדש, ובתנאי שסך כל הקומות בבניין החדש לא יעלה על ארבע קומות טיפוסיות וקומת גג חלקית מעל קומת קרקע.

הסכום שאושר בישיבתה האחרונה של מועצת העירייה לתקציבים הבלתי רגילים ל-12 גני-הילדים עומד על 5,946,300 שקלים חדשים, וזאת בהתאם לאמדן מקצועי של עלויות השלמת עבודות בינוי ועלויות חצרות שהוכן ע"י אינג' שמואל כהן-צדק, סגן מנהל אגף החינוך של העירייה ומהנדס האגף.

הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר ציין בישיבת מועצת העירייה את חשיבות הפרויקט והיקפו הגדול דווקא בעיר כבני ברק, שלא עומדות לרשותה קרקעות בלא הגבלה, ולכן הפתרון בדרך זו של הבינוי בשטחי ציבור בבנייני מגורים, במסגרת תמ"א 38, הינו יעיל, כשמהגמה הינה לגני-ילדים חדשים באזורים נוספים, לרווחת ילדי העיר והוריהם.

השארת תגובה