הכנסת ספר תורה לישיבת אורחת מאיר

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

בסימן שבע שנות קיום לישיבת אורחות מאיר בירושלים התכנסו כל תלמידי הישיבה והוריהם ובוגרי הישיבה, למעמד הכנסת ספר תורה וסעודת מצווה.

הספר תורה נתרם על ידי בני משפחת פרץ הוכנס להיכל הישיבה ברוב פאר והדר.

את בימת הכבוד במעמד פיארו בנוכחותם ראשי הישיבה הרב אלחנן שוימר והרב מאיר ועקנין, וכל צוות רבני הישיבה. כמו כן כיבדו את המעמד בנוכחותם הרבנים הגאונים הגר"ד כהן ראש ישיבת חברון, הגר"ד סגל, הגר"י הלל, הגרב"מ אזרחי, הגרא"י הראל, הגר"ש זעפרני ומחשובי ראשי הישיבות שליט"א.

את דברי מרן חכם שלום כהן נשיא מועצת החכמים הביא בנו הרב יעקב כהן, ראש ישיבת נזר התלמוד.

כמו כן כיבד את המעמד בנוכחותו שר הפנים והפריפרייה אריה מכלוף דרעי.

בדבריהם שיבחו הרבנים את נשיא הישיבה רבי אברהם גרשון שליט"א המכתת את רגליו ומוסר את נפשו למען החזקת וביסוס הישיבה.

המעמד ננעל בשעות הלילה המאוחרות בשירה אדירה לכבודה של תורה ולומדיה.

השארת תגובה