גלריה: חצי יובל ל'באר יהודה'

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

במלאות 25 שנים ליסוד ישיבת באר יהודה בראשות הגר"א טופיק ולרגל הוצאת הספר שו"ת תהילת יצחק ע"י ראש הישיבה הגדולה הגר"י טופיק נערך בישיבה מעמד כבוד התורה.

במעמד השתתפו הראשלצי"ם הגר"א בקשי דורון והגרש"מ עמאר ועוד ראשי ישיבות, רבנים ודיינים.

וכן אישי ציבור, תלמידי הישיבה ובוגריה.

את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה הגר"א טופיק שגולל בדבריו את שנות קיומה של הישיבה

מראשית הקמתה, וכן עמד על יחודיותה של הישיבה המשמרת את דרך הלימוד הספרדית המסורה מגדולי הדור ללא שום שינוי.

השארת תגובה