בני ברק יוזמת: תחליף לקו 45

אילוסטרציה: אוטובוסים
אילוסטרציה: אוטובוסים
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

משרד התחבורה הגיע עם עיריית בני ברק לסיכום על תיאום מוקדם עם העירייה, שיופעל בקביעות, בנושאי תחבורה ציבורית, בשינויים בקווי תחבורה, פתיחת קווים חדשים, ביטול קיימים וקביעת מיקומן של תחנות אוטובוסים, ובמסגרת זו יתן המשרד לעירייה, תוך שבועות אחדים, הצעה לחלופה לקו 45 בבני ברק שבוטל, שהינו קו חיוני ומרכזי לציבור-כך סוכם בפגישה שהתקיימה בין הנהלת האגף לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה לבין הרב שמואל ליטוב, מנכ"ל עיריית בני ברק והרב חנוך זיידמן, מנהל האגף לתשתיות ולפיתוח של העירייה.

הפגישה בין נציגי העירייה לבין נציגי משרד התחבורה התקיימה, בהמשך לפנייתו של הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר להנהלת משרד התחבורה לקיום תיאום עם העיריות, ובהן עיריית בני ברק, לפני ביצוע שינויים וחידושים בתחומי התחבורה הציבורית בעיר.

בפנייתו הטעים ראש העיר, כי עם כל המודעות וההערכה לפעילויותיו הברוכות והמגוונות של משרד התחבורה ויחידותיו השונות, לשיפור מצב התחבורה הציבורית ועדכון ושדרוג בקווים שונים, יש צורך שהמשרד, בטרם ביצוע שינויים אלו, יבוא בדברים עם העירייה שבתחומה עוסקים השדרוגים, שכן נציגי  העיריות מכירים היטב את צרכי תושבי העיר ואת הפיתרונות הנחוצים והמקצועיים, בשיתוף, כמובן, עם משרד התחבורה.
אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה הבהיר, כי בין הטענות המרכזיות של תושבים על ביצוע שינויים בתחבורה ציבורית, בלא תיאום מוקדם עם מח' התחבורה, הפועלת במסגרת האגף לתשתיות ולפיתוח של העירייה, היו ביטול קו "45", שפעל שנים רבות, לכיוון גבעת שמואל ותל-השומר, וביטולו, זה למעלה מחודש ימים, גרם לפגיעה קשה בנסיעותיהם של תושבים, וכך גם אין, כיום, כל  קו חלופי מאזור העירייה לכיוון מפעל "קוקה קולה", שבסביבתו תלמודי-תורה, סמינרים ומוסדות חינוך רבים שחסרים כעת תחבורה ציבורית, ובנוסף לכך, גם קו 18 מכיוון רחוב רבי עקיבא תדירותו אחת לחצי שעה בלבד, והעומס על קו 18 או קו 161, שממנו צריך לרדת ברחוב נחמיה ולהמשיך ברגל לכיוון "קוקה קולה" הוא בלתי נסבל לחלוטין.

בפגישת נציגי העירייה ונציגי משרד התחבורה, שהתקיימה, בהתאם להצעת הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר, סוכם על מציאת פיתרון חלופי בקרוב לקו "45" שבוטל, כשבמהלך הפגישה הועלו נושאים כתכנית אב לתחבורה ציבורית בעיר ולעיר וממנה, קביעת מסלולים ותחנות לתחבורה עירונית ובינעירונית שיפור ושדרוג קווי תחבורה, פתיחת מסופים לתחבורה, שיפור השירות, תוספת נסיעות, וכל זאת, בהתאם להסכמה על תיאום מוקדם ושיתוף-פעולה מקצועי קבוע בין משרד התחבורה לבין העירייה.

השארת תגובה