"אדם אמיד" – התנועה ל'איכות השלטון' נגד נתניהו

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ"ש מנדלבליט ולמבקר המדינה שפירא, לאור קביעת הוועדה למתן היתרים, בבקשה כי יורו לרה"מ להשיב את הכספים האסורים לאלתר, ולא יאוחר משבועיים

נתניהו
נתניהו
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ב-20.02 התקבלה החלטת הוועדה למתן היתרים בבקשתו של רה"מ נתניהו למימון הוצאותיו המשפטיות, בעזרת תרומות של מר ספנסר פרטרידג' ומר נתן מיליקובסקי. בהחלטתה החליטה הוועדה לדחות את בקשתו של רה"מ לדיון מחודש וקבעה "בטרם יפנה שר לנדבת תרומתם של בעלי הון, עליו למצות את יכולותיו ממשאביו והונו העצמי…מהצהרות ההון שמגיש המבקש עולה שהמבקש הוא אדם אמיד. הוא נדרש אפוא להוכיח, בהתאם להחלטות הקודמות של הוועדה, כי מיצה את יכולותיו למימון עצמי בטרם יפנה לתרומות".

הוועדה ציינה כי במסגרת הפניה התחוורה העובדה החדשה כי רה"מ נתניהו כבר קיבל ממר מיליקובסקי סיוע כספי בסך 300,000$ למימון הוצאות הגנתו והגנת רעייתו, וזאת משום שרה"מ ופרקליטיו סברו שאינם נדרשים לקבל היתר מן הוועדה, בין היתר לאור עובדה שמר מיליקובסקי הוא בן דודו של רה"מ. "בהקשר זה", ציינה הוועדה, "המבקש עצמו ובאי כוחו מילאו פיהם מים ולא הביאו עובדה משמעותית זו לידיעת הגורמים המוסמכים הדנים בעניין. יוצא, למעשה, שחלק ניכר מהבקשה הנוספת והמחודשת מהווה בקשה להיתר בדיעבד". לבסוף, לאור דחיית הבקשה לדיון מחודש, ובהתאם לעמדתו של היועמ"ש, קבעה הוועדה כי על רה"מ להשיב את הכספים שהתקבלו.

לצערה של התנועה, נראה כי התנהלות רה"מ לקתה בפגמים רבים וכי הוא פעל בניגוד לחוק ולנהלים בעניין, וכן התנהלותו מעלה סימני שאלה חמורים ביותר בנוגע לדיווחי אמת. התנהלותו של רה"מ בעניין התרומות – המנוגדת על פניו לחוק ולהוראות הברורות בדבר קבלת כספים ומתנות, ולכאורה ללא שהצהיר על העובדות כהוויתן – פגעה פגיעה חמורה ביותר באמון הציבור בנבחריו, וכן פגעה קשות באמון הציבור במערכת אכיפת החוק וב"ניקיון" ההליך הפלילי, פגיעה הנמשכת כל עוד הכספים האסורים אינם מושבים.

לאור הקביעה הברורה כי על רה"מ להשיב את הכספים ואת החליפות שקיבל, פנתה היום התנועה אל היועמ"ש ואל מבקר המדינה, בבקשה כי יורו לרה"מ להשיב את הכספים האסורים לאלתר, ולא יאוחר משבועיים ימים, ובתוספת ריבית והצמדה. לדעתנו, דרושה במקרה זה הוראת ביצוע ברורה, חדה ומהירה בדבר השבת הכספים, שיהיה בה בתקווה בכדי לעמעם במעט את הפגיעה החמורה של התנהלות רה"מ, כפי שהיא עולה מהחלטת הוועדה.

תגובה אחת
  1. יוציא את הונו כדי להוכיח שלא עשה כלום מהנטען נגדו?! לאן הגענו שונאי חינם

השארת תגובה