ליברמן יוזם: "רכישת דירה בכספי פנסיה"

על פי ההצעה, זוגות צעירים מתחת לגיל 40 יקבלו פטור יעודי ממס של 35% על משיכה מוקדמת של הכספים, אם ישתמשו בו לקניית דירה

אביגדור ליברמן
אביגדור ליברמן
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

במטרה לעודד זוגות צעירים לרכוש דירה, מודיעה מפלגת 'ישראל בתינו' על יוזמה כלכלית שעשויה לשפר ולהגדיל את הסיכויים בקרב זוגות צעירים לרכוש דירה.

במפלגה הודיעו כי יקדמו בכנסת הבאה חוק, שיאפשר שימוש בכספי פנסיה שצוברים צעירים בשנות עבודתם הראשונות, כהון עצמי לרכישת דירה. זאת באמצעות מתן פטור מתשלום מס של 35% בגין פרעון מוקדם של כספי הפנסיה.
על פי ההצעה הפטור יינתן רק לזוגות צעירים ורק למי שישתמש בכספים לרכישת דירה.

הנחת עבודה של הצעת החוק המתוכננת מתבססת על הערכות והנתונים הבאים לפיהם, צעיר/צעירה מתחילים את דרכם בשוק התעסוקה בגיל 22-24.

כאשר שכרם הממוצע עד גיל 35-37 הינו כ- 8,000 ש"ח ברוטו.

לפי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, החל משנת 2008, מהשכר הזה מופרשים תשלומי פנסיה בשיעור של 12.5% (עובד ומעביד). מעבר לכך מופרשים תשלומי פיצויים בשיעור של 6%.

מכאן שכל צעיר/צעירה צוברים עד גיל 35-37 ( 13 שנות וותק בבמוצע ) את הסכומים הבאים:
פנסיה: כ- 156,000 ש"ח , פיצויים: כ- 75,000 ₪.
כלומר סך הצבירה לבני זוג ששניהם עובדים היא:
פנסיה: כ-312,000 ש"ח, פיצויים: כ-150,000 ₪.

לדברי ליברמן, זהו סכום שיכול לשמש כהון ראשוני לקניית דירה, גם במקרה שבני הזוג משכו, או ניצלו עד למועד זה חלק מכספי הפיצויים.

על פי התקנות כיום, משיכת מוקדמת של כספי פנסיה לפני גיל פרישה, חייבת במס של 35%.

הפתרון המוצע של שימוש בכספי הפנסיה לרכישת דירה, יאפשר מצד אחד לעוד מאות אלפי צעירים לרכוש דירה משלהם ומצד שני יותיר לפניהם עדיין שנות עבודה רבות נוספות, כדי לצבור פנסיה לגיל פרישה.

על פי ההצעה, שאותה יזם אלכס קושניר, מספר 7 ברשימת המפלגה לכנסת, הפטור ממס על כספי הפנסיה לצורך רכישת דירה ראשונה יינתן בתנאים הבאים:
1. שני בני הזוג מתחת לגיל 40 ( זאת כדי לאפשר כאמור המשך צבירה פנסיונית משמעותית עד גיל פרישה).
2. לפחות אחד מבני הזוג שירת שירות צבאי/לאומי.

את הכסף ניתן יהיה לקבל בשני מסלולים:
1. משיכת הכסף מקרן הפנסיה בפטור ממס.
2. שעבוד כספי הפנסיה לבנק בערכם המלא וקבלת הלוואה ממנו כנגדם. (מנגנון דומה מופעל כיום בהלוואות שנותנות קופות גמל לעמיתהן כנגד שעבוד כספים הנמצאים בקופה כבטוחה).

השארת תגובה