הבחור חיים חן פלח ז״ל

ביום ראשון הלך לעולמו הבחור חיים חן פלח ז״ל, לאחר שהזדכך בייסורים קשים ומרים במשך שנים ארוכות

חיים פלח
חיים פלח
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

בשעות הערב של יום ראשון הלך לעולמו הבחור חיים חן פלח ז״ל בגיל 44 לאחר שהזדכך בייסורים קשים ומרים במשך שנים ארוכות.

בהלוויה רוויית כאב שיצאה מבית הוריו ברחוב עזרא בבני ברק הספידוהו מרורות הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן רב מערב בני ברק וראש ביהמ״ד מתיבתא וכן המגיד מישרים הגאון רבי ברוך רוזנבלום.

לאחר מכן יצא מסע ההלוויה לעבר בית העלמין ירקון חלקת חרדים, שם הספידו הרה״ג חיים זאיד.

בתום מסע ההלוויה נטמן חיים חן ז״ל באישון ליל לקול בכיית בני המשפחה והחברים שהגיעו ללוותו בדרכו האחרונה.

חיים חן ז״ל נולד להוריו יבדלח״א הרה״ג אביעזר פלח, ראש כולל בית ה׳ ומרבני ביהמ״ד חזון יוסף בבני ברק, ולאמו מרת פנינה תחי׳. במשך שנים עבד תחילה ברדיו קול חי ולאחר מכן ברדיו קול ברמה.

המנחמים הרבים שפקדו את בית המשפחה סיפרו על כך שעל אף הייסורים הרבים שעבר מעולם לא התלונן על כאבים גם לאחר טיפולים קשים ומפרכים של טיפולי דיאליזה וגם לאחר שעבר השתלת ריאות. יתרה מכך, תמיד היה שמח והקפיד לחייך גם כאשר סאת הייסורים הוגדשה.

בני המשפחה מספרים על כך שחיים חן ז״ל השלים שנותיו לאחר שנולד בפרשת כי תשא ונפטר בשבוע של פרשת כי תשא וזכה למה שכתוב בחז״ל שהקב״ה משלים שנותיהם של צדיקים.

בחודשים האחרונים הורע מצבו ומוקדי תפילה רבים נפתחו ברחבי הארץ ורבים קיבלו על עצמם קבלות לרפואתו. בשעות הערב של יום ראשון חלה הידרדרות מהירה ולאחר דקות ספורות לקול בכיות בני המשפחה הלך לעולמו.

חיים חן ז״ל הוא אחיו של איש התקשורת ינון פלח ושל העיתונאית הילה פלח, עובדת קו עיתונות.

ת.נ.צ.ב.ה

השארת תגובה