ביקורת פתע: שלושה אתרי בניה נסגרו

לומדים לקח: יחידת האכיפה העירונית – השיטור העירוני ופקחי איכות הסביבה של עיריית רחובות ערכו ביקורת פתע באתרי הבנייה בעיר בשיתוף פקחי משרדי העבודה • התוצאה: 3 אתרי בניה נסגרו על אתר

ביקורת פתע באתרי בניה
ביקורת פתע באתרי בניה
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בשל ריבוי תאונות העבודה בענף הבניה ברחבי הארץ ולאחר שהעיר רחובות נכללה גם היא בסטטיסטיקה, יזמו באגף התנועה, שילוט ופיקוח עירוני, ביקורת פתע באתרי בניה בעיר כאשר אנשי השיטור העירוני ופקחי איכות הסביבה סיירו ב- 30 אתרי בניה כשהם מלווים בפקחי משרד העבודה, האמונים על הבטיחות באתרי הבניה ברחבי הארץ.

מטרת הביקורת הייתה לבדוק את בהיבטים הקשורים באתרי בניה עליהם אמונים פקחי משרד העבודה ובהם נושא הבטיחות בעבודה כגון פיגומים, שימוש בציוד לשמירה על הבטיחות, אישורי העבודה של הפועלים, הכשרתם ותוקף הרישיונות המקצועיים הנדרשים לכל סוג עבודה, וכן שלל הנושאים הנלווים כגון פינוי פסולת הבנייה לאתר מורשה, נושא הסדרי התנועה בקרבת אתרי הבניה – שילוט, תמרור, מדרכות וכו'.

פקחי השיטור העירוני ומשרד העבודה סיירו מאתר לאתר כאשר בחלק מהאתרים נמצאו ליקויים והם נדרשו לטפל בהם.

עם סיום הביקורת, רשמו פקחי איכות הסביבה באגף התנועה והפיקוח 6 דו"חות בנושא אי פינוי פסולת בניה, כאשר משרד העבודה הורה על סגירת 3 אתרי בניה על אתר וזאת בשל אי עמידה בתנאי בטיחות נדרשים. באחד האתרים עלה חשד לזיוף רישיון מנופאי, והדבר הועבר לטיפול המשטרה.

ראש העיר, רחמים מלול סיכם את המבצע והסביר, כי "לאור ריבוי תאונות העבודה באתרי בניה בישראל, החלטנו ליזום ביקורת פתע באתרי הבניה בעיר רחובות יחד עם משרד העבודה, אשר מוסמך לפקח על הנושא על פי חוק. יוזמות כאלו מביאות לאכיפת החוק בעיר הן לטובת פועלי הבניין והן לטובת תושבי רחובות בכלל. נמשיך וניזום מבצעים כגון אלה למען השמירה על החוק והבטיחות בעיר".

ליאור שוקרי, מנהל אגף התנועה, שילוט פיקוח ושיטור עירוני סיכם את המבצע, "יחידת האכיפה העירונית והשיטור העירוני מבצעים פעילות אכיפה מדי שבוע במגוון תחומים ונושאים. השבוע ביצענו ביקורת פתע הן בעסקי מזון והן באתרי הבניה, במסגרת שיתוף פעולה עם הגורמים האמונים על נושאים אלה . תפקידנו לסייע לאכיפת החוק בעיר במגוון תחומים– לרווחת תושבי העיר".

השארת תגובה