בתום השבעה: אזכרה לרחל חדד ע"ה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מאות הגיעו להשתתף באזכרת השבעה המרכזית בבית הכנסת "אבוהב" בצפת לצדקת מרת רחל חדד ע"ה אשת חכם פראזי חדד זצ"ל מרבני ג'רבה וממחדשי הישוב היהודי בצפת שנסתלקה לבית עולמה.

את מסכת הספדים פתח הרב הראשי לצפת הגאון רבי שמואל אליהו שליט"א שסיפר על מעשי החסד, הצניעות והענווה שאפיינה אותה ועל השושלת המפוארת שהותירה אחריה.

אחריו נשא דברים חתנה הרב הראשי לחצור הגלילית רבי מרדכי דעי שליט"א שתיאר את מסירות הנפש שלה למען קיום המצוות והתורה, את האור בעיניים והשמחה בכל מעשה מצווה ובמילים חמות הודה לגיסו מ"מ וסגן רה"ע צפת הרב שלמה חדד על ארבע עשרה שנה בהם היא התגוררה בביתו.

אחריו נשא דברים חתנה ראש מוסדות "יתד התשובה" רבי רפאל כהן שליט"א שההתרגשות בקעה מגרונו כשתיאר את שולחן השבת בבית חמיו וחמותו, את השמחה שהייתה נסוכה על פניהם, וההשתקקות לראות את כל זרעם עובדי ה'.

את מסכת ההספדים חתמו: חתנה ראש כולל "אמת לדוד" הרה"ג שמעון איפרגן שליט"א, חתנה ראש מוסדות "שלום היהדות" הרה"ג מנשה מיכאלי שליט"א, ושלושה מנכדיה המכהנים כראשי ישיבות.

השארת תגובה