מחירי הבשר יתייקרו בעקבות נהלים חדשים ברבנות

מועצת הרבנות הראשית החליטה על נהלים חדשים בנוגע לשחיטות בחוץ לארץ, כתוצאה מכך השוחטים ואנשי הצוות אינם מוכנים לצאת ולשחוט, ואין שחיטה חדשה ויבוא הבשר נעצר. אם העניינים לא יסתדרו, בחודשים הקרובים אנו צפויים לראות עליית מחירים משמעותית במחירי הבשר בארץ ■ הכתבה המלאה ב"כל ישראל"

בית מטבחיים. צילום: השירותים הוטרינריים
בית מטבחיים. צילום: השירותים הוטרינריים
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

בחודש אלול האחרון הכריז הרה"ר הגאון הרב דוד לאו על רוויזיה בנהלים הנוגעים לשחיטת בשר בקר בחו"ל, מועצת הרבנות הראשית אישרה את הנהלים, אשר קובעים מספר תקנות הנוגעות ליבואני הבשר, וחלקן הנוגעות לאנשי צוות השחיטה.

אחת התקנות החדשות שאושרו היא, שיבוץ צוות השחיטה בחו"ל על ידי הגרלה. הרבנות קבעה כי ראש צוות השחיטה, בודק החוץ ובודק הפנים, בודק הסכינים והמנקר ייקבעו על פי הגרלה.

נפתח ונציין כי עד כה, צוותות השחיטה הועסקו על ידי היבואנים, אשר בחרו על פי העדפותיהם את אנשי הצוות, מתוך רשימת אנשי הצוות המאושרים על ידי הרבנות הראשית ועל ידי הבד"צים השונים. אנשי הצוות הללו יועסקו לאחר מכן במפעלים השונים ברחבי העולם על ידי היבואנים השונים, בכל תקופה השחיטה הנמשכת על פני מספר חודשים.

ברבנות טענו כי הדבר יוצר תלות וזיקה בין היבואן לבין אנשי הצוות, ויוצר מצב של ניגוד עניינים בין האינטרס של אנשי הצוות למי שמשלם את שכרם, לבין תפקידם כנאמני הכשרות של הרבנות הראשית.

כדי למנוע את ניגוד העניינים, החליטו ברבנות להפעיל תוכנת מחשב, אשר תבחר באופן אקראי את אנשי הצוות לכל שחיטה, מבלי שליבואן או לרבנות תהיה מעורבות בבחירתם.

ברבנות החליטו עוד כי בשחיטות של בד"צים, הרבנות הראשית תשבץ לכל צוות מטעם בד"ץ, ראש צוות מפקח מטעמה מתוך מאגר ראשי הצוותים. ובנוסף לראש הצוות המפקח, ישובץ מטעם הרבנות הראשית בודק חוץ שתפקידו יהיה לבדוק את הבשר שנפסל בכשרות הבד"ץ והועבר למסלול כשרות רגילה. זאת, על מנת לתת מענה לכך שצוות השחיטה משרת, לכאורה, אך ורק את האינטרס של הבד"ץ המעוניין בכשרות מהודרת בלבד, וקיים חשש כי הוא לא יוודא רמת כשרות נאותה בכל הנוגע לבשר שנפסל בכשרות המהודרת.

נוסף על כך, התקנות קובעות כי נוכח ניגוד העניינים המובנה בין הבד"צים למיניהם לבין הרבנות הראשית, חבר צוות שעובד עם בד"ץ כלשהוא לא יוכל לשמש כראש צוות מטעם הרבנות הראשית.

הרבנות: המהלך נועד להוזיל את מחירי הבשר

באותם ימים שאושרו התקנות, הסבירו ברבנות כי המהלך נועד להוזיל את מחירי היבוא של מוצרי מזון כשרים לישראל. ב"דה מרקר" נכתב כי "השחיטה של הבד"ץ היא יותר מחמירה מזו של השחיטה של הרבנות הראשית (כשרות רגילה). כתוצאה מכך, יש מצבים שבהם בשר שנשחט ועומד בדרישות של הכשרות הרגילה, נפסל על ידי הבד"ץ. הבשר הזה משווק לאחר מכן בחו"ל כבשר לא כשר, למרות שבפועל הוא עומד בתנאי הכשרות הרגילה.

"כדי להתגבר על המכשול הזה, החליטה מועצת הרבנות הראשית כי מעתה לכל צוות של שוחטים שייצא לחו"ל יתווספו תמיד אנשי הכשרות של הרבנות הראשית. תפקידם של אלה יהיה להכשיר את הפסולים – להכשיר את הבשר שנשחט שחיטה כשרה, אבל בכל זאת נפסל בידי הבד"ץ. להערכת מועצת הרבנות הראשית, מדובר ב-30%-50% מהיקף השחיטה הכשרה שנפסלת בידי הבד"ץ – כלומר ההצעה תביא להגדלת היצע הבשר הכשר המיובא בעשרות אחוזים, וזאת כמעט ללא תוספת עלות (מדובר הרי בבשר שנשחט שחיטה כשרה בלאו הכי).

השוחטים והיבואנים מתרעמים

על ההחלטות והתקנות אותן אישרו ברבנות הראשית מתרעמים הן יבואני הבשר, הן הבד"צים, והן אנשי צוות השחיטה.

במהלך הכנת הכתבה שוחחנו עם אנשי צוות שחיטה, ראשי צוותות ושוחטים, יבואני בשר וראשי הבד"צים.

היבואנים טוענים כי ההחלטות הללו גורמות נזק ותוקעות את השחיטה הכשרה בחו"ל, ולכן עד כה טרם יצאו צוותות השחיטה לחו"ל, למרות שהיו אמורים לצאת כבר לאחר חג הפסח.

עיקר הטענות בנוגעות לשחיטת הבד"צים הן שהרבנות מחתימה את ראשי הצוותות היוצאים לשחיטת בד"צ על מסמך, בו הם מתחייבים שלא יוכלו לעבוד יותר בכשרות של רבנות רגילה, וכן לא יוכלו להתקדם לתפקיד של ראש צוות (השאיפה של כל איש צוות שחיטה).

בנוסף, הרבנות מצוותת לכל צוות שחיטה שיוצא לשחיטת בד"צ, שני בעלי תפקידים – ראש צוות ובודק חוץ, מטעם הרבנות, דבר אשר גורם לבעיה מול הצוות הקיים.

היבואנים השוחטים בשר מהדרין – בד"צ טוענים כי ההחלטה לצוות להם אנשי צוות שחיטה לפי הגרלה, אינה מקובלת, משום שזה יוצר בעיות מול הצוות הקיים שגם הוא הרי מאושר על ידי הרבנות,

אחד מראשי מערכות הבד"צים מסביר: "בודק חוץ שיוצא לשחיטה ומצוות אלינו בשחיטת בד"צ הוא פסול ברבנות מלהיות ראש צוות אי פעם, והוא חותם על זה. וכשאני בא לאיש צוות ורוצה שהוא יצא כבודק חוץ והוא לא רוצה לצאת איתי. הוא אומר לי מי יתחייב לי שמחר תהיה לי עבודה? הרי אם אצא איתך אני אהיה פסול ברבנות". ובפועל לא היבואן ולא הבד"צ יכולים להתחייב גם על שנת עבודה היות ושחיטה היא לפי עונות ולא על פני כל השנה.

בכך, אנשי צוות השחיטה אשר אינם רוצים להיות מוחרמים על ידי הרבנות, אינם רוצים לצאת לשחיטות.

"נוסף על כך" אומרים היבואנים. "הרבנות החליטה שלכל שחיטת בד"צ יוסיפו 2 אנשי צוות בהגרלה, ראש צוות ובודק חוץ, וכל ילד קטן יודע שיש רגישויות בין בד"צים, ולא כל אדם מתאים לכל מקום, ועד היום כל מלאכת הרכבת הצוותות הייתה מלאכת המרכבה. כי בסופו של יום מדובר באנשים שיושבים חודשים שלמים יום ועוד יום אחד עם השני, ואנו לא רוצים לגרום לחיכוכים".

גורמים ברבנות הראשית ביקשו לציין, כי "הדרישה האוסרת באופן גורף על אנשי צוות שחיטת בדצי"ם להשתבץ בחזרה במערך השחיטה של הרבנות- הינה דרישה משפטית שמקורה ביעוץ המשפטי של הרבנות הראשית. הרב הראשי סבר שדרישה זו הינה גורפת מדי וע"כ פעל לצמצמה לשנה בלבד.

הגר"י יוסף והגר"ד לאו. צילום: בעריש פילמר
הגר"י יוסף והגר"ד לאו. צילום: בעריש פילמר

ראש צוות חב"דניק לשארית ישראל

אבי אלבז, מבעלי "עוף ירושלים" העוסק ביבוא בשר מסביר: "עשו הגרלה לאנשי הצוות, ועלה כי בשחיטת בד"צ שארית ישראל, מצוות כראש צוות מטעם הרבנות אדם שהוא חב"דניק, הרי ברור שמחר הוא יספר כמה השחיטה בעייתית, וגם מהלך העבודה התקין ייפגע. או מהבחינה הטכנית. ישנם מפעלי ענק שאינם מתאימים לאדם מבוגר שיצטרך לעלות עשרות מדרגות כל יום, לעומת מפעלים שיכולים להתאים לו".

"לעשות הגרלה על אנשי צוות השחיטה, היא כמו שאדם שנולד לו בן יבוא לחפש מוהל לבנו, והרבנות תגיד לו, שהוא חייב לבחור מוהל על פי הגרלה, ולא לבחור לעצמו מוהל שנוח לו ומתאים לו".

יבואן אחר מסביר: "כשהרבנות החליטה לשים עוד ראש צוות ובודק חוץ על ראש הצוות ובודק החוץ של הבד"צ, היא גרמה לבלגן, כי באופן אוטומטי מתחילים לבדוק של מי הסמכות גדולה יותר, וכל אחד מתחיל לבדוק את השני מה לא טוב ומה כן טוב, זאת למרות שנזכיר שוב – כל אנשי הצוות הם אנשים שהוסמכו ואושרו גם על ידי הרבנות. וזה מבלי להיכנס לפרטים הקטנים שכמו בכל חבורה, יש קבוצות שמסתדרות כבר שנים, צוות אורגני, שחי יחד 3-4 חודשים, ורגילים אחד לשני, ופתאום מגיע אדם שיש להם חיכוכים איתו וזה יכול לגרום לבעיות בכל התנהלות השחיטה על פני כל התקופה.

"גם בשחיטת רבנות רגילה ישנן בעיות. אחד היבואנים מספר כי עשו הגרלה לצוות השחיטה – ויצא ליבואן ראש צוות מסויים. השחיטה עצמה בברזיל וראש הצוות גר בארגנטינה. ראש הצוות גר 2 מטר מהמשחטה בארגנטינה, אבל רוצים שיסע 3 חודשים לברזיל. והוא לא מסכים.

"יש ראשי צוותות שאף אחד לא רוצה לעבוד איתם כי אתה מפקיד בידם את הצוות. והוא לא מצליח לנהל את הצוות והוא גורם נזקים. אני כבר לוקח מישהו ומשלם לו, אני רוצה שינהל את הצוות, שידאג לתפוקה, לכשרות ולניהול, ולא רק לבוא לשתות קפה.

"או לדוגמה חברת אדום אדום הגישה פעם תלונה ברבנות נגד ראש צוות מסויים. והוא זה שיצא להם בהגרלה כראש צוות.

משחטת בקר

היבואנים: הרבנות לא דואגת לכשרות

על הטענות לפיהן הרבנות דואגת לכשרות ולמניעת הזיקה בין אנשי צוות השחיטה ליבואנים, אומרים היבואנים לצוותות אין שום אינטראקציה עם היבואן. מלבד העובדה שהיבואן בוחר את הצוות אשר בעיניו הוא נוח לעבודה, אם מבחינת היכרות העבר או על סמך ידיעות בענף, ומדגישים כי בסופו של יום הם המעסיקים ולא הרבנות, בפרט שכל אנשי הצוות המועמדים לבחירה הם מאושרים על ידי הרבנות. "אם יש שוחט או איש צוות שלדעת הרבנות הוא פסול או בעייתי שייפסלו אותו, למה לפסול את כולם?".

אחד היבואנים, יעקב צביקה סובר כי הבעיה העיקרית היא שהגורמים והאנשים אשר קובעים את ההנחיות והתקנות ברבנות הראשית כולל ראשי אגפי הכשרות, אינם ולא היו מעולם שוחטים או אנשי צוות שחיטה, ואינם מכירים את העבודה בשטח, "כמו שלא תשים אדם מוכשר מאוד אשר הוא טייס בהכשרתו בתפקיד מנהל מחלקת לב בבית החולים, כי ההחלטות שהוא יקבל יהיו שגויות, או לשים רופא בתפקיד טייס, כך לא תשים מנהל מחלקת כשרות שאינו שוחט או איש צוות שחיטה".

אחד מבכירי השוחטים סובר כי הרבנות ובראשה הרב לאו, מנסים למצוא חן בעיני הציבור הרחב שיסבור שהם מבססים את הגוף הממלכתי האמון על הכשרות ומרסקים את הבד"צים הפרטים של החרדים.

"בנינו אנשים ומערכות במשך עשרות שנים, והם לקחו הכל ונלחמים בבסיס הזה שלא תיקח את האנשים הטובים שהבד"צ סומך עליהם. וגם אם תיקח אותם, הם יידפקו ולא יוכלו לעבוד ברבנות ולהתפרנס בכבוד. ויש מי שמחכך ידיו בהנאה כגון התנועות הרפורמיות ואולי גם ארגון רבני צוהר שנפלה לידם הזדמנות לרפורמה גם בכשרות, חוץ מרישום נישואין וגירות. ומפתיע שכל הרפורמות הן נגד הציבור החרדי". הוא מוסיף כי בכירי הרבנות צריכים לחשוב, האם המהלך לא יגרום להפרטת ענף הבשר הכשר לגמרי, ואז גודעים את הענף שהם יושבים עליו".

היבואנים: "מחירי הבשר יזנקו"

היבואנים מסבירים כי, "גם אם נסכים לדרישת הרבנות לצרף לכל שחיטת בד"צ אנשי צוות של הרבנות, נוספים על אנשי הצוות שלנו שמאושרים על ידם, זה עלות נוספת של משהו כמו שקל לשקל וחצי לקילו בשר.

ואם באמת החשש של חלק מהיבואנים יתממש ויהיו שיבושים בעבודה התקינה וקצב השחיטה של אותו צוות מעורב, המחיר יכול לעלות יותר.

כשהמחירים עולים, זה גורם לאנשים רבים להיכשל, כי אנשים היום מחפשים דברים זולים, ופתאום הוא מתחיל לחשוב אולי אני סומך על הכשר פלוני או על הרבנות. לכן כל המטרה שלנו בשחיטת בד"צ היא להביא את זה כשר למהדרין, אבל במחיר נוח.

בנוסף, העובדה שעד כה לא יצאו שוחטים לחו"ל מלבד 3 צוותות שזה בקושי 10% מהרגיל, אם הבעיה לא תיפתר בטווח זמן הקרוב, המחירים יעלו, כי שוק הבשר הוא שוק של ביקוש והיצע ולא של חישוב עלות או מלאי. היום השוק מוצף בבשר. אם יעבור עוד חודש בלי שחיטה – כל היבואנים יעלו את המחירים. כי הם מפחדים מזה שלא יהיו שחיטות, וכי המלאי מוגבל. ככל שהמשבר יימשך המחירים יעלו. גורמים בענף הייבוא מעריכים כי אם המשבר לא ייפתר, הרי שתוך חודש-חודשיים מחירי הבשר יזנקו בכחמישה שקלים לק"ג ומעלה, וייווצר מחסור בבשר.

מהרבנות הראשית לישראל נמסר בתגובה: "מאחר והנושא הגיע לערכאות משפטיות הרבנות הראשית לישראל תשיב בין כותלי בית המשפט".

פנחס טננבאום דובר הרב הראשי הרב דוד לאו מסר בתגובה: "הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו שליט"א, יזם וקידם את ההצעה שאושרה במועצת הרבנות הראשית, לפיה שיבוץ אנשי צוות השחיטה בחו"ל יתבצע באמצעות הגרלה.

"הרב הראשי קידם יוזמה זו, כיוון שראה את הבעיתיות הקיימת בקשר קבוע בין יבואנים לצוותי שחיטה, דבר היוצר תלות בין צוות השחיטה ליבואן והינו פתח לתקלות.  משום כך החליט הרב הראשי, כי שיבוץ אנשי צוות השחיטה יתבצע באמצות הגרלה שוויונית ושקופה, כדי ליתן למירב האנשים את ההזדמנות להשתלב בתחום השחיטה וכדי למנוע שיבוצים קבועים בצוותי השחיטה וכמו"כ כדי למנוע את מסכת הלחצים שהופעלו על עובדי מחלקת שחיטת חו"ל מדי עונת שחיטה.

"כמובן, שבמידה ובהגרלה עלה שמו של חבר צוות שאינו מתאים כלל לצוות או לתנאי העבודה הנדרשים במפעל,  ניתן לפנות למחלקת שחיטת חו"ל והבקשות ייבחנו.

"הרב הראשי ימשיך לקדם כל יוזמה שמטרתה לגרום למערכת הרבנות הראשית לפעול על פי קריטריונים ברורים שקופים ושוויוניים וללא יכולת הפעלת לחצים מצד בעלי עניין".

כתב תביעה
כתב התביעה של השוחטים ואנשי הצוות

הכתבה המלאה תפורסם בעיתון "כל ישראל" בסופ"ש

9 תגובות
 1. פשוט מקומם והרבנות לא מבינה שבגלל זה עוד יביאו לארץ גם בשר טרף אם יפתחו את החוק מחדש

 2. השקר הגס של הרבנות שהיא חוזרת על כך שההחלטה הזו עברה במועצת הרבנות הראשית פשוט שקר גס אין שום פרוטוקול שמעיד על כך…ומעבר לכך חלק מהרבנים עמם שוחחתי אישרו זאת…זכרו…הרה"ר הנוכחי מדרדר את הכשרות אל פי פחת…הצדק יצא לאור בקרוב

 3. כולם משלמים את המחיר של חסרי נסיון בכשרות אם תסתכלו על הפקידים שהביא הרב לאוו אז תבינו מדוע קרה כל זה תשאלו את השובי״ם והם יגידו לכם מי אלה שעבדו עד כה במחלקת שח״ל בשורת טובות זה זמן המשיח

 4. מוזר שרוב הכתבה היא על הצד של היבואנים אולי יש עוד צד שאנחנו לא יודעים????

 5. ב"ה
  יום ה' כ"ח למטמונים תשע"ה
  לכבוד הרב עו"ד עמיחי פילבר מנהל שח"ל בפועל עם סמכויות שלום רב
  במענה לאיומים שלך ,שבאם לא אשלח ,או אסכם ,או אמציא לך את כרטיסי הנסיעה של השובי"ם ,או אקבע תאריך תדרוך ,אאבד את כל זכות קיומי עלי אדמות ,ואצטרך למלא שוב טופס בקשה,כדי לזכות בקיום עלי אדמות ,וההגרלה הקודמת תבוטל ,וזה יזיק לי בקיומי עלי אדמות
  אני רוצה ,ואתה חייב ,לתת לי אך ורק את האנשים שיצאו לי בהגרלה ,כי כך קבע הבג"ץ אשר ע"כ כבר פניתי אליך מספר פעמים בנושא ,

  1 תן לי את הנתונים ,של הרב ,,,,,,,,,,(ראש הצוות ) המיועד למפעל שלי , אצל מי עבר בוחן של שוחט ? היכן עבד כשוחט ? שהרי הוא מיועד לשמור אצלי על הכשרות ,הוא האוטוריטה , המקסימלי במפעל בנושא הכשרות ,וחייב להיות לו ידע, וגם נסיון רב, כשוחט והרי מעולם לא עבד כשוחט , ולא עבר בוחן של שוחט ,אז מי חשוד ? אני או אתם ,

  2 הסבר לי כיצד איש הצוות השני ,שהוא מעל גיל 80 ,ולאחר שכבר מחוץ למערכת שנים רבות ,יכול לעבוד אצלי במשך 7 שעות כל יום ,אז מי חשוד ? אני או אתם

  3 הסבר לי כיצד ראש הצוות (למפעל השני שלי) אשר היה אחראי מטעם הרבנות , במפעל בפראגוואי ,(קונספסיון )וחתם על הבשר שהוא כשר ,סגר את השקיות עם פלומה ממוספרת ששיכת אך ורק לו ,ובכ"ז הבשר חשוד כמעורב עם טרף ,ונמצא בהסגר בהוראת הרבנות ,מכח החוק של הונאה בכשרות ,וכעת אתה שולח אותו אלי לשמור על כשרות , ועוד מודיע לי דרכו ,שבאם לא אקח אותו אז לא אוכל לעבוד ,הרי זה האבסורד הגדול ביותר ,וזילזול בי ,בכשרות ,ברבנות ,בתורה , וביהדות ,ובדרך ניהול של משרד ממשלתי , אז מי הוא החשוד ,אני ? או אתה

  4 הסבר לי ותאמר לי מי זה רובינשטיין שמואל ,כי אני לא מוצא אותו ,(וגם אומרים לי שזה טעות ) שאין אדם שכזה ,אז כיצד ניכנס להגרלה

  5 אני חייב לקבל אנפורמציה על האנשים שאתה שולח לי ,כי בעבר הלא רחוק ,שלחת לי בודק פנים ,שעשה את צרכיו באולם העבודה ,של הבשר ,ועשה זאת בנוכחות אנשים רבים , וניתפס ,ועברתי בושות כיהודי ,ונזקים כמעביד שלו ,וקללות כאשר נישלח לביתו ,אשר ע"כ אבד לי האימון במחלקה ,ולא אקח אף אדם ,עד אשר אברר עליו,מה טיבו של אדם זה .

  כל סיפור ,או תירוץ,נחליף לך את האדם ,זה לא חוקי ,ולא מוסרי ,זה צחוק ולעג ,מהבג"ץ שאתם כה סוגדים לו , ומשתמשים בו כשוט ,להכות בי ,כי באם אדם מסוים לא שייך , אז כל ההגרלה בטלה ומבוטלת , היא לא חוקית ולא מוסרית (גם אני ביקשתי להחליף מספר לוטו כי לא יצא בהגרלה , ולעגו לי ,כך אתה לועג לי ,או חושב שלועג לי )

  ולמרות שאתה חושב שיש לך "סמכויות על" ,לבטל ,ולאיים ,החוק הדתי ,והחוק האזרחי ,יטפחו לך על פניך בנושא ההגרלה, עם אנשים שלא שייך לקחת אותם לעבודה ,עכב שאלותי ? אך לא ענית לי עד עתה, וכאשר הבסיס לא חוקי כל האיומים שלך ,שוים כקליפת השום ,

  אשר ע"כ אני מודיע לך שוב ובכתב ,עד שלא אקבל תשובה ברורה על כל הנושאים ,לא אוכל לציית להגרלה,שביצעת ,
  ועל כל הנזקים שנגרמים לי ,אתבע אותך באופן אישי , כי אתה הוא מבצע הפשע , בהכניסך את אותם אנשים להגרלה

  אקרא לך לדין , ואך ורק "לדין תורה" כי רק לדיני התורה אני מחויב לשמוע ,ובאם תסרב לבוא לדין תורה ,בטענה שאתה עובד מדינה וכפוף לחוק והמשפט האזרחי ,שעליו כבר פסק הרב הרצוג זצ"ל (הרב הראשי לישראל ) שכל מי שהולך לשם הרי הוא מרים יד בתורת משה , אז רק תשאר לי אפשרות אחת ויחידה , "והיה השם לדיין ,וישפוט ביני ובינך " השופט העליון אשר אך ורק לו המשפט , ולו הצדק , הוא יעשה צדק ומשפט כאשר אין דין ואין דיין למטה

  בידידות אמיתית
  נחום שוורצמן
  בחושך הגלות אך באור התורה המאירה

 6. סתם גנבים כל ההכשר והיבואנים כאילו זה עולהכזה הרבה כסף מנסים לסחוט מכל הכיוונים

 7. בסוף הרבנות תנצח ואנחנו נפסיד ונשלם על זה עוד עשרות שקלים בחודש לפחות

 8. הציבור מטומטם ולכן הציבור יישלם!!!!

 9. טוב הבנתי אני יהודי שומר תורה ואני יודע שאתם עלוקות ומוצצי דם ומה שמדאיג אותכם זה לגנוב ולגזול מהציבור ועניין הכשרות בכלל לא בראש מעיינכם אני אישית החלטתי מרגע זה לא לקנות בשר משחיטה שלכם שהרי בכל מה שאתם נוגעים הוא בחזקת טרף אני אקנה בשר טרי משחיטה לא כשרה בנצרת בשפרעם בעכו ועוד הרבה ישובים של ערבים ואני גם אקפיד שאין להם תעודת כשרות וזה יותר טרי יותר זול וגם יותר כשר חבורה של גנבים ורמאים כי הרי כל בר דעת יודע שהשחיטה היא מדרבנן ולא מדאורייתה ועם רבנים כמוכם צריך מהר מאוד לבטל את מונופול הרבנות בארץ

השארת תגובה