לאחר עשרות שנים: מונה מנכ"ל לעירייה

מנכ"ל עיריית בני ברק החדש שמואל ליטוב נפגש עם מנהלי אגפים ומחלקות של העירייה • בכירי העירייה וראש העיר בירכו על כניסתו לתפקיד, לרווחתם של 205,000 תושבי העיר

שמואל ליטוב
שמואל ליטוב
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

תכנית עבודה מוגדרת ומפורטת בתחומים רבים ומגוונים של עיריית בני ברק לשנת התקציב החדשה, כשיעדם המרכזי הוא שדרוג יעיל ואיכותי לכלל תושבי העיר-נסקרה ע"י הרב שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה הנכנס במפגש עם מנהלי האגפים והמחלקות שהתקיים בראשותו של הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר.

אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה מסר, כי לאחר הבחירות האחרונות לעירייה, עם בחירתו של הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר אחד הסעיפים המרכזיים של המצע לציבור היה, בחירתו, לראשונה, של מנכ"ל לעירייה, במטרה להפעלת המערכת הניהולית העירוניות, בהנהלתו של מנכ"ל, ואכן, במסגרת זו התכנסה, בהתאם לפקודת העיריות, ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים, שכללה את הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר; הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע; הרב אריאל ניר, חבר מועצת העירייה ונציג האופוזיציה; מר דורון מילברג, מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המזכירים והמנכ"לים, כמייצג את משרד הפנים לועדה, ועו"ד יהודה ליבוביץ, היועה"מ של העירייה. הועדה החליטה, פה אחד, על בחירתו של הרב שמואל ליטוב, סמנכ"ל המשרד הממשלתי לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה, שקודם לכן, היה יועץ לעניינים כספיים ותקציביים של ח"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים של הכנסת.

המפגש בין המנכ"ל הנכנס לבין מנהלי אגפים ומחלקות של העירייה החל בדברי ברכתו של הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר, שהביע את שמחתו על כניסתו, לראשונה, לעיריית בני ברק למנכ"ל העירייה, שהינו תפקיד חיוני, נחוץ ורב חשיבות למערכת העירונית ואת בחירתו לתפקיד של אדם מיומן, מנוסה ויעיל, שיביא בס"ד לקידום ולשדרוג המסגרות העירוניות הרבות והחיוניות, לרווחתם של 205,000 תושבי העיר כן-ירבו.

את ברכת המערכת הניהולית העירונית הביא רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה, שעמד על בחירתו של הרב שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה, שהינו "האיש הנכון, במקום הנכון לתפקיד הנכון", וזאת על סמך ניסיונו ומקצועיותו של המנכ"ל הנכנס, שבעבודתו הממשלתית עד כה הוכיח רמה, איכותיות, ידע וגישה אנושית, והם לברכה רבה למסגרת העירונית אליה הוא נכנס בימים אלו.

הרב שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה החדש הביע בדבריו, בפורום מנהלי האגפים והמחלקות, שיר ושבח לבורא העולמים, על שזכה להיבחר לתפקיד מרכזי בעירייה, העשירית בגודלה בין ערי הארץ, ומהמובילות בתחומי המסחר והעסקים ביניהן, כשמטרתו לשדרוג עוד ועוד של מערכת עירונית, שכבר משודרגת ומוכרת בכך בקרב משרדי ממשלה וגופים ציבוריים וכלכליים, כשהיעד העיקרי הינו לבוא לקראת תושבי העיר, הזכאים לכך, בכל הדרכים והמישורים האפשריים.

המנכ"ל החדש, שכבר שבועות אחדים לפני כניסתו לתפקידו, פנה לכל הצוות הניהולי בעירייה להכין בעבורו סקירה מוגדרת ומפורטת של מבנה היחידות שבהנהלתם, תפקידן, תקציבן ותכניות עבודתן, כאשר הוא מדגיש, מחד גיסא, את האיזון התקציבי של היחידות העירוניות, בהכוונתו המקצועית של רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה ובד בבד קביעת סדרי עדיפות, ניתוח תהליכי העבודה היומיומיים, שיתוף פעולה הדוק ויעיל עם מנהלים ועובדים מיחידות שונות וקבלת החלטות בלוחות זמנים קצרים, בלא לחשוש מהודאה כאשר נפלו טעויות ופעילות לתיקונן, קיום תהליך מתמיד של שיפור תהליכים, אימוץ ראיה מקצועית רחבה וגישה חיובית ואנושית מירבית למקבלי השירות.

השארת תגובה