ישיבת עולם התורה בקמפיין 'מצ'ינג'

בברכת מרן שר התורה, ובמעמד ראשי ישיבות ואישי ציבור הושקה המערכה למען התורה הקדושה, בוועידת הבוגרים של ישיבת מאור התורה לקראת ימי ההכרעה הגורליים בי"ד – ט"ו אדר א'

ישיבת עולם התורה
ישיבת עולם התורה
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

המערכה הנרחבת למען ישיבת מאורת התורה, העומדת בסימן 'בנייך – בונייך' נפתחה במעמד ראשי ישיבות ואישי ציבור ובנוכחות מרן ראש השיבה רבי אברהם סלים.

המערכה מלווה גם בברכתו החמה של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, שאף הוסיף בכתי"ק כי הסיוע למעם הישיבה הוא בגדר 'מצווה רבה'.

מאות הבוגרים עושים הכול בימים אלו למען  הצלחת המערכה, כשהם  חדורי להט פנימי והתלהבות קודש, של עשייה ושותפות גורל בממלכת התורה הענקית שהקימה ומקימה דורות של עמלי תורה, רבנים ויושבי על מדין למעלה משלושה עשורים.

במעמד פתיחת המערכה נשמעו דבריו של רבי דוד כהן מראשי הישיבה וחבר מועצת גדולי התורה, שעמד על הצורך הקריטי במעבר למשכן הקבע החדש שמתמהמה אך ורק מחוסר אמצעים מספקים. הוא הוסיף כי ניתן לומר על 'מאור התורה' שהיא כעמוד האש העובר חלוץ לפני מחנה בני התורה הספרדיים, וסיים את דבריו בקריאה נרגשת לכל מי שלב פועם בקרבו, לשמוע את זעקת התורה ולקחת חלק בבניין התורה, בניין ממלכת התורה של מאור התורה.

בקרב הבוגרים ניכרת תחושה של התלכדות ונכונות חסרת פשרות לפעול למען הישיבה, כשהם  מונעים מקריאתו האישית מעומק הלב של מרן ראש הישיבה, לו הם חבים את עולמם התורני. בדבריו התייחס ראש הישיבה בכאב, לדאגה ולסבל האישי שנגרם לו כתוצאה ממצוקת המקום החריפה של הישיבה. כמו כן, השווה ראש הישיבה בדבריו את המצב לתקופה שלפני הקמת הישיבה, בה חזונו היה נראה חסר סיכוי, אך בסייעתא דשמייא מוחשית קמה הישיבה והפכה למעצמה תורנית אדירה.

במעמד נאם גם רבי שלום בער סורוצקין נשיא רשת הכוללים 'עטרת שלמה', שאך עתה סיים בהצלחה סבב גיוס המונים אדיר, והבטיח לאלפי הבוגרים כי ההצלחה תלויה ברצון, ואם יפעלו בלא ליאות ובלי לסגת לאחור, מובטח להם שיצליח ואף יעברו את היעד.

בצעד נדיר ומחמם לב התגייסו רבי שלום בער סורוצקין, וחבר הכנסת אריה דרעי לפעול באופן אישי להצלחת המיזם, והתחייבו על סף מאה אלף דולר כל אחד, אותם יגייסו מקרב מכריהם וידידיהם לטובת הקמפיין.

השארת תגובה