המאבק לשמירת הקדושה בשלטי החוצות

דובר עיריית בני ברק: "הצעקנים הקבועים על כפיה דתית, צריכים לזכור שהעתירה נגד עיריית בני ברק, על אי אישור שילוט הפוגע ברגשות תושביה, היא בגדר כפיה אנטי דתית, וזו התערבות בלתי נסבלת של העותרים באורח חייהם של תושבי העיר"

בני ברק
בני ברק
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

במסגרת הדיון בעתירת שדולת הנשים בישראל נגד הדרת הפוליטיקאיות משלטי החוצות ברחבי העיר בני ברק, העבירה השבוע עיריית בני ברק ליו״ר ועדת הבחירות המרכזית את התצהיר שנתבקשה לערוך בנוגע למספר שלטי החוצות שנתלו בשטחה המוניציפאלי בשנים האחרונות.

ארגון שדולת הנשים טוען שהתוצאות מוכיחות – עיריית בני ברק מדירה נשים משלטי החוצות: 8 שלטים בלבד עם דמויות נשים ב-5 שנים, כולם בגבולות העיר עם עיריות אחרות. לפי התצהיר שהוצג, נתלו בשטח המוניציפאלי של ב"ב 3 שלטים ב-2014 (כולם הושחתו), שלט אחד ב-2017 ושני שלטים ב-2018. השלושה האחרונים כולם הוצבו בגשר מבצע קדש שצמוד לאזור התעשיה של בני ברק, מול קניון איילון.

דובר עיריית בני ברק ר' אברהם טננבוים הגיב "כפי שכבר הבהרנו, מדובר בעתירה למתן רישיון לפרסום בשילוט חוצות לעוד כחודשיים, כשבוע לפני יום הבחירות, וכבר עתה פנו העותרות ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, מיהרו לפרסום בכלי-התקשורת עוד בטרם הוגשה העתירה בפועל, ושעות ספורות לאחר הגשת הבקשה לאישור מהעירייה, עוד בטרם ניתנה תשובתה, וכבר רצו הפונות לפרסום תקשורתי, המוכיח על רצון לעשיית הון פוליטי מהנושא".

בתגובת העירייה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כפי שהוכנה ע"י עו"ד יהודה ליבוביץ, היועה"מ של העירייה ועו"ד מיכל רוזנבוים ועו"ד יניב בריטשטיין מתל אביב, הובהר, כי העירייה פעלה בעניין בהתאם לחוק-העזר לבני ברק, (שילוט ופרסום), ולאחר דיון ענייני בועדה עירונית מקצועית לפרסום, שהמליצה שלא לאשר את הפרסום של מר"צ, מאחר ויש בתכנים שבפרסום כדי לפגוע בתקנת הציבור ורגשותיו, ובכך ביצעה העירייה את האיזון בין חופש הביטוי לבין חובתה למנוע פגישה קשה וחמורה ברגשות תושבי העיר.

בתגובת העירייה הוזכר, כי בעבר עמדה בפני ועדת הבחירות המרכזית עתירה של ח"כ עמר בר-לב נגד נוימרק קורין ושות' לגבי מודעה שלשונה היה: "להשתיק את המואזין ביפו? רק הליכוד יכול", ובהחלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית דאז, ניתנה הוראה להסרת המודעה בשל פגיעתה ברגשות האוכלוסיה המוסלמית המתגוררת ביפו, כך שבשל חשש לפגיעה ברגשות אוכלוסיה לא אושר פרסום ואין זה נוגד את תחום חופש הביטוי. ואכן, בסעיף 9 לחוק-העזר לבני ברק, שהעירייה פועלת במסגרתו, נכתב חד-משמעית כי לא יינתן רישיון לשלט אם הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו. גם במסגרת הנחיות היועה"מ לממשלה, בנושא תחולת חוקי-עזר של רשויות מקומיות על תעמולת בחירות ועל שלטים ומודעות בעלי מסר פוליטי נקבע, כי חוק דרכי תעמולה אינו מוציא את תכליתו של חוק-עזר עירוני שתכליתו שונה.

הנושא גם נדון בבג"צ, נגד החלטת עיריית ירושלים על הסרת פרסום מלוחות המודעות על מודעה שבה כונה יו"ר האופוזיציה העירונית דאז "שמש של ערפאת", בטענה כי מדובר בפרסום שפוגע ברגשות הציבור, ואכן, ביהמ"ש העליון קבע אז בהחלטתו, כי רשות מקומית מוסמכת מכוח חוק-עזר עירוני להתערב בתכני פרסום, כאשר הם עשויים לפגוע ברגשות הציבור. החלטה דומה של בג"צ הייתה בעתירה של עיריית גבעת שמואל נגד מכון אריק לפיוס, סובלנות ושלום לגבי מודעה שלשונה "למען הצבא, כנראה, שצריך את הסכסוך", ובג"צ אישר כי העירייה רשאית מכוח חוק-העזר שלה להתערב בתוכן פרסום מודעה.

מה שברור שהצעקנים הקבועים על כפיה דתית, צריכים לזכור שהעתירה נגד עיריית בני ברק, על אי אישור שילוט הפוגע ברגשות תושביה, היא בגדר כפיה אנטי דתית, וזו התערבות בלתי נסבלת של העותרים באורח חייהם של תושבי העיר בני ברק.

השארת תגובה