הרב לתלמידים: העיקר הוא 'שימוש'

רב הקהילה החרדית בחיפה רבי יוסף יחיאל במברגר בביקור בישיבת 'בני יששכר בחדרה': "שימוש תלמידי חכמים-תנאי לגדול בתורה"

הרב במברגר בבני יששכר
הרב במברגר בבני יששכר
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ביקור רב רושם בישיבת 'בני יששכר' בחדרה: רבה של הקהילה החרדית בחיפה רבי יוסף יחיאל במברגר, הגיע השבוע לישיבת 'בני יששכר' על מנת לשוחח בלימוד עם בני הישיבה ולמסור בפניהם שיחה מוסרית. הרב במברגר התפעל מרמתם הלימודית הגבוהה של בני הישיבה, והשקיעות של התלמידים בעיון הסוגיות. "ממראה פניהם ניתן לראות שמגדלים פה תלמידי חכמים" אמר רבה של הקהילה החרדית בחיפה.

בשיחה שנשא בפני בני הישיבה, הדגיש הרב במברגר את החשיבות של שימוש תלמידי חכמים, כתנאי לגידול בתורה: "אי אפשר לגדול בתורה ולהיות גדולי תורה, בלי לשמש תלמידי חכמים, ולצקת מים על ידיהם של גדולי וחכמי הדור", הדגיש הרב. "אם באילנות יש מלאכים שאומרים לו גדל, על אחת כמה וכמה, אנו בני תורה יש מלאך שעומד עלינו ואומר גדל. ולכן אנחנו אומרים אשרי מי שגדל בתורה, שכל רגע ורגע וכל שבוע ושנה הוא הולך וגדל וצומח לאילן גדול להיות תלמיד חכם אמתי".

רבי יוסף יחיאל במברגר הסביר שחלוקת השיעורים בישיבות הקדושות, נועדה לאפשר בית גידול מיוחד לכל תלמיד לפי הגיל שלו ולפי רמתו המתאימה. לאחר השיחה המפעימה, שוחח רבה של הקהילה החרדית בחיפה, עם רבני הישיבה- ראש ישיבה רבי ניסים מסלטון והמנהל הרוחני רבי דב צביאלי, ושח בפניהם את התרשמותו מהתלמידים שניכר עליהם שכל שאיפתם ומטרתם היא לגדול לתלמידי חכמים, וכי הישיבה היא מקום גידול ראוי לתורה ויראת ד'. רבני הישיבה הודו לרב, על שפינה מזמנו לטובת חיזוק תלמידי הישיבה בתורה ויראת שמים.

בימים אלו מסכים בישיבת 'בני יששכר' את הרישום המוצלח לישיבה, שהפכה לשם דבר בעולם הישיבות, וזאת בשל ההשקעה המרובה של רבני הישיבה שמטפחים כל אחד ואחד מבני הישיבה באופן מיוחד, והלימוד בעיון בסוגיות הנלמדות בדרך הישיבות הקדושות לאורם של גדולי ישראל.

השארת תגובה