מצ'ינג למשכן

משכן שילה
משכן שילה
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

אז נכון שאין לנו היום בית המקדש בפועל, אין משכן, אין השראת השכינה באוהל מועד, אבל בהחלט יש מקדש בתוך כל יהודי. וזו לא מליצה ולא אמרה חסידית.

בפרשתנו, פרשת תרומה, אנו קוראים על ייסוד והכנת כלי המשכן שישמשו עבור אוהל מועד ובית המקדש. הקדוש ברוך הוא אומר "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". ועל כך ידועים דברי חז"ל "בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, מלמד שהקדוש ברוך הוא שוכן בכל אחד ואחד מישראל".

התנאי הראשון לכל זה היא נדיבות הלב והתרוממותה. כשאדם עושה כל מה שהוא מחויב כמי שכפאו שד – ניחא, אי אפשר לעצור אותו בגין עשייה לא טובה, אבל עדיין לא מגיע לו פרס. כשאדם נותן מעצמו, מרצונו, הרי הוא מבטא בכך את אהבתו ואת חיבתו למי שהוא עובד אותו.

זו הכוונה בדברי הכתוב "ויקחו לי תרומה", וכי הקב"ה צריך את תרומות בני ישראל? הלא כבר אמר הנביא "לי הכסף ולי הזהב נאום ה'". וכי מה שייך לבנאדם, בשר ודם, לתרום למי שהכול שלו, למי שממציא ויוצר הכול?!

למה הדבר דומה, לאבא שמבקש מבנו הילד בן 6 שיביא לו מתנה ליום ההולדת. גם ההשגות של הילד לא משיגים את מושגי האב, וגם היכולות שלו לא מגיעים לאפס קצהו של אביו. האמת, כי משל זה מחויר לעומת הנמשל. אז למה באמת מבקש הבורא תרומה בבואו לבנות את המשכן? וכי הוא צריך לכספם ולזהבם של ישראל?!

והתשובה ברורה: אין הוא זקוק כלל ועיקר לתרומות, הוא מבקש מאיתנו את נדיבות הלב. לדברים היקרים לנו והחשובים לנו אנו יודעים לשלם כל הון וכשאנו יוצאים לקניות אנו יודעים לפנק את עצמנו גם במחירים יקרים, מבקש בורא עולם, תראו לי את נדיבות הלב הזו כשאתם באים למצווה, לבניית המשכן, למעשים טובים.

וזה המבחן של אהבה אמיתית בין ישראל לבורא העולם. כשאוהבים משלמים. ובדיוק כאן בקטע הזה מגלים לנו חז"ל הקדושים כי גם מנשיאי ישראל הקדושים היתה נדרשת דרגה מרוממת יותר. הנשיאים אמרו "יביאו ציבור מה שיביאו ואנחנו נשלים". אך התורה מלמדת אותנו כי נדרש נדרש מהם יותר מכך, להראות יותר את נדיבות הלב, כי זו בעצם התכלית בתרומות המשכן, לקב"ה לעולם לא חסר דבר, ואכן מה שקרה בפועל זה שבני ישראל הביאו "די והותר", ולא נשאר לנשיאים מה להביא, והביאו לבסוף את אבני השוהם והמילואים לאפוד ולחושן.

***

בימים אלו יש 'מכת מדינה' בישראל, ואני לא מתכוון לפריימריס בליכוד, אלא דווקא להתרמות של מצ'ינג עבור מוסדות חינוך וחסד ברחבי ישראל. צ'רידי זה אתר שמאפשר לכל אדם בעולם להשתתף בקמפיין שיוזמיו קבעו לו מועד וסכום, ועם ישראל? נתבע ונותן.

כמה מלהיב היה באחרונה לראות את צ'רידי קורס מעוצמת התורמים של מיזמי חינוך ורווחה שונים למען ילדי ישראל. על נדיבות הלב קיימים בני ישראל וחיים כבר אלפיים שנים בגלות בין האומות. בין מידותיהם של ישראל נמנית המידה: גומלי חסדים. כי ערבות זה לזה היא צורך בסיסי בקיום שלנו כעם. "כל ישראל אחים", ולאח דואגים שיהיה לו מה לאכול ומה ללבוש.

אז נכון שלא כל המוסדות המבקשים הם המוסדות בהם מתחנכים ילדינו אבל כשאנו רואים מסירות נפש של יהודים לקיים מוסדות חינוך עבור הזולת, זו קריאת השכמה בעבורנו: הרימו אף אתם את נדיבות לבכם, מידה כנגד מידה.

ומי כמוני היודע ועד כמה נדיבות הלב של הזולת יכולה לסייע למוסד. בכל ראשון לחודש אני מייגע את מוחי ואת ראשי מאין יבוא עזרי לקראת הראשון לחודש הבא. לפעמים אני גם לא ישן בלילות מדאגה כנה. אני יושב עם רואה חשבון שמראה לי דוח שיש לצמצם את ההוצאות והרי גם אני יודע את האמת שאין כאן מה לצמצם ובעיקר צריך למנף את ההכנסות ולהגדיל אותן.

בימים אלו, אנחנו ב'מדעים ויהדות' נערכים לקראת מסע נדיבות הלב והחיבור עם עמך ישראל שרואה עין בעין את מיזמי החינוך והרווחה של בית הספר, ורוצה להיות שותף לו. נעדכן אתכם, אל דאגה.

***

ובחזרה לקדוש ברוך הוא, שמלוא כל הארץ כבודו. הפסוק אומר "כי מידך הכול ומידך נתנו לך". זה הרי נראה כמו אדם שמוציא מכיס ימין ומעביר לכיס שמאל. וכי מה יש לו לקדוש ברוך הוא כביכול ממצוות הצדקה או עשיית החסד או אפילו רכישת אתרוג מהודר? הרי הכל שלו, זה הרי בעצם להעביר מכיס לכיס?

אלא, שייקור המצווה מצביעה על החשיבות מצד נותנה. כשאנחנו מייקרים את מוסדות התורה אנחנו בעצם אומרים שאנחנו מייקרים את נותן התורה. כשאנחנו רוכשים מצווה מהודרת אנחנו בעצם מבטאים את הערכתנו לנותן המצווה. זה הבסיס בתרומה ונדיבות הלב.

כשהקב"ה בחר להקים משכן, הוא יכול היה להוריד משמים כסף זהב ונחושת, אבל הוא רוצה דוקא את נדיבות הלב של בני ישראל, לבטא את זה שאכן מעריכים אותו, מייקרים אותו, אוהבים אותו.

זה הלימוד שלנו מפרשות אלו של בניית המשכן: בשמים לא חסר כסף, אבל רוצים את נדיבות הלב שלנו. ואז הקב"ה עושה איתנו 'מצ'ינג' מידה כנגד מידה, וכך הוא מבטיח, "עשר בשביל שתתעשר".

שבוע טוב בן ציון (בנצי)  נורדמן

 

 

השארת תגובה