Juniper Falcon 2019 – בשבוע הבא בישראל

הרקולס נחת בחצור
הרקולס נחת בחצור
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

בשבוע הבא יחל תרגיל ג'וניפר פלקון 2019. מדובר בתרגיל המפקדות השנתי שמתקיים בין צה"ל לשותף האמריקאי. התרגיל יתקיים בין התאריכים ה-10 בפברואר ועד ה-14 בפברואר.

מפגשי תכנון וההערכות לתרגיל החלו לפני מזה מספר חודשים, ולקראת התרגיל החלה פריסת תשתיות והיערכות לוגיסטית לקליטת הכוחות האמריקאים.

מטרות התרגיל הינן חיזוק שיתוף הפעולה, התיאום והלמידה ההדדית בין שני הצבאות, וכן שיפור הכשירות להגנה מפני איומים שונים. התרגיל נועד להרחיב ולשמר את השיתוף פעולה האסטרטגי העמוק בין הצבאות והמדינות.

במסגרת התרגיל ייקחו חלק מעל ל-300 חיילי צבא ארצות הברית וכ-400 חיילי צה"ל מיחידות שונות, ובהן מערך ההגנה האווירית של חיל האוויר, אגפי התכנון והמבצעים, יחידות לוגיסטיות וכוחות הרפואה.

התרגיל תוכנן מראש כחלק מגרף האימונים השנתי.

השארת תגובה