מפלגת מרצ נגד עיריית ב"ב

נציגי עיריית בני ברק הגיבו לשופט חנן מלצר: "מדובר בעתירה שכל מטרתה לעורר פרובוקציה, העמקת השסע בחברה הישראלית והוצאת שם רע לציבור ההולך בדרך המסורת מאז ומעולם"

בני ברק
בני ברק
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

פנייתה ה'דחופה' של מפלגת מר"צ לשופט חנן מלצר, משנה לנשיאת ביהמ"ש העליון ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21, לאשר פרסומים של המפלגה על שלטי חוצות בעיר בני ברק, למרות שמדובר בבקשה להצבת השילוט בעוד כחודשיים, מוכיחה שמדובר בעתירה מוקדמת ומיותרת, ושאף הוגשה לועדת הבחירות עוד בטרם קבלת תשובת העירייה לפונה – כך הבהירה העירייה בתגובה לעתירה, כפי שהוגשה מטעמה לועדת הבחירות המרכזית של הכנסת ע"י עו"ד יהודה ליבוביץ, היועה"מ של העירייה ועו"ד מיכל רוזנבוים מתל-אביב.

בפתח תגובת העירייה, מדגישה המשיבה, שבהתאם לחוק-העזר לבני ברק בנושא שילוט חוצות נכתב כי בטרם תינתן תשובת העירייה לגבי פרסום מסוים שעלול לפגוע ברגשות הציבור או בתקנתו, תדון העירייה בבקשה לפרסום באמצעות ועדה עירונית, בראשותו של הרב חיים מאיר לנגסאם, חבר הנהלת העירייה, ובהשתתפות הרב מאיר סלומון והרב יעקב אברהם זכריהו, חברי הנהלת העירייה, והכוללת יוע"מ, מזכיר העירייה ודוברה, מהנדס העיר ומנהלת מחלקת הפרסום אך פניית מפלגת מר"צ לועדת הבחירות המרכזית הייתה עוד בטרם התקיים כל דיון בועדה. בד בבד, עתירת המפלגה הוגשה, כאשר הבקשה לשילוט הייתה ביום ט"ז בשבט ה'תשע"ט (22.1.19) בשעות הערב, וכבר למחרת בשעות הבוקר הוגשה העתירה, תוך פרסום הנושא בכלי-תקשורת, ומכך מוכח שמטרת הפנייה של המפלגה הייתה צבירת הון פוליטי.

בדברי נציגי העירייה הובהר, כי אין העירייה מפלה את ציבור הנשים, כשאגב, מספר הנשים מנהלות האגפים והמחלקות בעירייה הוא מהגבוהים בארץ, ומכך מתברר שבעירייה ישנים שיקולים ענייניים ולא מפלים, ולעומת זאת, כאשר העירייה פועלת לשמירת ערך הצניעות, שהינו ערך יסודי ומרכזי לציבור שומרי התורה והמצוות, היא עושה זאת, כמובן, כערך נעלה ולא כפגיעה במישהי.

בנוסף לכך, חלק מההצעות לפרסומים שצורפו לעתירת מפלגת מר"צ עסקו באג'נדה של פתיחת עסקים בשבת, הפעלת תחבורה ציבורית ועידוד חילול שבת, שהינה סוגיה קשה ביותר בציבור החרדי. גם השימוש במושג "הדתה" בפרסום אינו אלא ניסיונות להכפיש את מגזר שומרי התורה והמצוות ולטעון על כפיה דתית ולהביא בכך להסתה מעוותת נגד ציבור זה.

בסיכום תגובת העירייה לעתירה, הדגישו נציגיה, כי מדובר בעתירה שכל מטרתה לעורר פרובוקציה, העמקת השסע בחברה הישראלית והוצאת "שם רע" לציבור ההולך בדרך המסורת מאז ומעולם. בתגובת העירייה נכתב עוד, כי מדובר בהצגת מצג שווא של אפליה מצד העירייה, כאשר ההליכים של הגשת עתירה בהולה היו 12 שעות בלבד לאחר הגשת הבקשה לעירייה לשילוט, ועוד לפני קבלת התייחסות העירייה לבקשת הפרסום של המפלגה, ובנוסף לכך, העותרת לא טרחה לעדכן את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית שמדובר על בקשה לפרסום שילוט בעוד כחודשיים, ימים אחדים לפני יום הבחירות, ובכך יצרו מצג כאילו נדרשת הכרעה בהולה בעתירה.

השארת תגובה