רוסיה מציגה: שוחטים יהודים חדשים

עשרות תלמידי הישיבות במוסקבה נבחנו לסמיכה והוסמכו לשחיטה – למדו במסגרת מסלולי לימודי סמיכה ועמדו בהצלחה בכור המבחן • הוסמכו שוחטים חדשים • המשך ההתפתחות התורנית בבירת רוסיה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בשבוע שבין פרשת יתרו – קבלת התורה, לפרשת משפטים – דיני וחוקי התורה הקדושה, עמדו בהצלחה בכור המבחן עשרות מתלמידי הישיבות הקדושות במוסקבה, הלומדים במסגרת לימודי סמיכה לרבנות בישיבה הגדולה 'תומכי תמימים – ליובאוויטש' בשכונת סופרינא, בראשות ראש הישיבה הרה"ח ר' מנחם מענדל גולדברג, ובמסגרת לימודי שחיטה בישיבת 'תומכי תמימים' – מכון ר"ן בראשות ראש הישיבה רבי יהודה שגב פרידמן.

מעמדי המבחנים נערכו בבית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה", וחלוקת התעודות נערכה בבית הכנסת "בלשוי ברוניא", בראשות רבה הראשי של רוסיה רבי בערל לאזאר, ובהשתתפות ראש השוחטים ברוסיה הרב יצחק הכהן קוגן, ראשי הישיבות, ראש מכון הסמיכה הרב דוד רוזנצוויג, תלמידי הישיבות ואורחים נעלים.

את המעמדים פיאר האורח הדגול רבי מאיר אהרן, ראש כולל לדיינות "אור יעקב" בעיר רחובות, שהפליא את ידיעתם הרחבה של התלמידים בהבנה והעמוקה, ותלה זאת בהשקעתם הגדולה והעקבית.

את המשא המרכזי נשא מייסד ישיבות 'תומכי תמימים' במוסקבה, רבה של רוסיה הגר"ב לאזאר, אשר ציין במיוחד את התלמידים שזה מקרוב באו, פירות ופרי פירות של שלוחי הקודש בכל ערי רוסיה, העמלים ושוקדים במסירות גדולה בהשקעה רבה של הצוות החינוכי הגדול בכל הישיבות, המוסר עצמו כל עת ושעה למען התלמידים הרבים. הוא ציין את התוצאות הברוכות של הישיבה הניכרות בכל תחום, ובייחוד בכך שרבים מבוגרי הישיבות, משמשים כיום כרבנים וכלי קודש בערים וקהילות רבות בכל מדינות חבר העמים בכלל וברוסיה בפרט, והם זוכים לראות ברכם בעמלם, בהחזרת עטרת תפארת יהדות רוסיה.

השארת תגובה