תיעוד: האדמו"ר חילק פרסים למסיימי 'קידושין'

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מעמד מפואר חלוקת פרסים וסיום מסכת קידושין לתלמידי הישיבות דמוסדות תולדות אהרן בבית שמש.

בראשות האדמו"ר ובהשתתפות גדולי הרבנים בבית שמש, ורמ"י ומשפיעי הישיבות, ובהופעתו של הטפסר הגדול תמכין דאורייתא הנגיד חיים מייזלעלס מבורו פארק

אשר הוזיל דמים ובא בעצמו לכבד ולהוקיר את הני תלמידי חכמים הצעירים

המעמד התקיים ע"י חברת כתר תורה דישיבות תולדות אהרן בהנהלת הרב יוסף צבי סימון מראשי הכוללים דקהילת תולדות אהרן בירושלים.

השארת תגובה