יום לפני הברית, נפטר תינוק שכן

לרפואת סיון בת אוה, ואוה בת יעל אורה שמחה

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח
השארת תגובה