שכונת "בתי ורשה" – לא ליוצאי פולין בלבד

תושב בתי ורשה נתקל בהתנגדות ההקדש להעברת השכירות לתושב חדש, בשל כך שאינו יוצא פולין • בית המשפט קבע: זה שהאבא היה פולני, לא מהווה "סממן תרבותי" מובהק שגובר על חוזה שכירות מוגנת • כל הפרטים

אהרון פוגל
אהרון פוגל
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

שופט בית המשפט השלום בירושלים אמיר דהן, החליט בפסק דין תקדימי כי "הקדש בידרמן" – בעלי שכונת בתי ורשה בירושלים, אינו יכול לסרב להעביר דירה בדמי מפתח לדייר בטענה שהדייר הנכנס אינו נמנה על "יוצאי פולין".

ההליך החל עקב סירובו של הנהלת הקדש לאפשר לדייר מוגן להעביר דירה בדמי מפתח למי שאינו נמנה על יוצאי פולין. בעל הדירה פנה לעורך הדין אהרן פוגל הבקי בדיני מקרקעין וחוק הגנת הדייר, וזה הגיש תביעה לבית הדין לשכירות בירושלים לאפשר העברת המושכר למרות שהדייר המוצע אינו מיוצאי פולין.

עו"ד פוגל טען כי תכנית מטרות ההקדש שאושרה בשנת תרפ"ו 1926, קובעת מדרג לעניין סיוע בדיור בשכונה, ע"פ התכנית הסיוע תינתן עדיפות ליוצאי פולין, וככל שאין יוצאי פולין אז ליתר קהילות האשכנזיות עניי ירושלים. בנוסף טען כי משמעות יוצאי פולין בשטר ההקדש, הינה לאלו שהיגרו מפולין לארץ ולא צאצאיהם, וכיום שאין יוצאי פולין יש לאפשר סיוע ליתר בני קהילות האשכנזיות בירושלים.

מנגד, ב"כ ההקדש דחה את הטענות וטען כי תכנית ההקדש אושרה בבית המשפט המחוזי בירושלים בשנות החמישים ואמור לגבור על חוזה השכירות המוגנת בין ההקדש לדייר, וכי הדיירים המוצעים אינם רשומים בספרי "כולל פולין".

השופט אמיר דהן קיבל את עמדת עו"ד פוגל ואף הוסיף כי על מנת שתנאי הגבלת עבירות הדירות המופיע בשטר ההקדש ליוצאי פולין דווקא תהיה בר אכיפה, המגבלה צריכה להיות נחוצה לשמור על "ערכי התרבות הייחודיים" של אותה קבוצה, ועל ההגבלה להיות "בהירה ומסוימת" ברמה גבוהה וכן על ההגבלה לעמוד במבחנים של שינוי נסיבות הזמן. לעניין זה בית המשפט לא מצא כי "מוצא אב" שהיה מיוצאי פולין די בכך לכשמעצמה להגדיר ערך ייחודי תרבותי.

השופט דהאן ציין גם, שלא ייחוד תרבותי עמד בפני מנסחי כתב ההקדש אלא דאגה אמתית לעניי ירושלים וכן העיקרון ש"עניי עירך קודמים" וקבע כי הגבלה זו לעניין מוצאם של הדיירים המוצעים שאינם יוצאי פולין אין בה "מסוימות" מספקת בכדי ללמוד ממנה שהם אינם זכאים לדיור בנכסי ההקדש, מה גם שהגבלה זו בלבד אינה משקפת כורח של קידום מטרה תרבותית חיונית.

בית המשפט הגיע למסקנה כי תכנית ההקדש בעניין יוצאי פולין אינה יכולה לגבור על חוזה שכירות מוגנת שעשתה ההקדש עם דייר ואשר אין בה כל תנאי המגביל את עבירות הנכס לדייר שישלם דמי מפתח. כאמור בית המשפט התיר להעביר דירה מנכסי "הקדש בידרמן" בשכונת בתי ורשה בירושלים, לדייר אשר אינו מיוצאי פולין.

השארת תגובה