נתניהו לראש העיר החרדי: תגיד ברבים

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

רובינשטיין לנתניהו: מודה לך על אישור אזור התעשייה היער האנגלי, ומבקש ממך שתמשיך להיות ראש הממשלה.

נתניהו לרובינשטיין: אני מבקש שתגיד את זה ברבים.

השארת תגובה