נתניהו לראש העיר החרדי: תגיד ברבים

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

רובינשטיין לנתניהו: מודה לך על אישור אזור התעשייה היער האנגלי, ומבקש ממך שתמשיך להיות ראש הממשלה.

נתניהו לרובינשטיין: אני מבקש שתגיד את זה ברבים.

השארת תגובה