תנור החימום עילף את המשפחה בשבת שבע ברכות

נואם הכבוד הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים
נואם הכבוד הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

כששומע יתרו על קריעת ים סוף ומלחמת עמלק הוא מחליט להגיע אל המדבר למשה רבינו – חתנו אל המדבר. שם משה רבינו מספר לחותנו "את כל אשר עשה ה' לפרעה ולמצרים על אודות ישראל". רבים שואלים: מהו הסיפור שסיפר משה רבינו לחותנו, שלא היה ידוע ליתרו. הלא לא היה איש בעולם שלא שמע את כל אשר עשה ה' לפרעה ולמצרים, הרי "שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת"? זאת ועוד, הלא כל הגעתו נבעה משום מה שעשה ה' לפרעה ולמצרים ועמלק כנאמר בפסוקים. מה א"כ הוסיף לחדש החתן לחותן?

הגרי"ז סולוביצ'יק זצ"ל הסביר שיש חיוב על האדם לספר חסדי ה' מלבד החיוב בהודאה. כמו שנאמר בתהילים (ק"ה, ב): "שיחו בכל נפלאותיו", "יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם", "ויספרו מעשיו ברינה"… והרי בפועל לא הייתה אפשרות לספר עד עתה את הניסים והנפלאות שחוו עם ישראל. שהרי כל עם ישראל ראו עין בעין את האותות והמופתים, ולא היה דבר לחדש להם. משום כך כשהגיע יתרו שלא ידע מפרטי הניסים, ואשר לא חש על בשרו את סדר השתלשלותם, מיהר משה רבנו לקיים הלכה זו של סיפור נפלאות ה' לפני יתרו.

ואכן מעשה שהיה בשבת אחר ה"שבע ברכות" לאחד מבניו, כשהתאספו משתתפי המנין לקריאת התורה, הבחין הרב מבריסק שבנו אינו נמצא. שלח אנשים לביתו לקרוא לו ולראות מה קרה שאינו בא לקריאת התורה. הגיעו לביתו, דפקו בדלת ואין עונה, הקישו כמה פעמים ועדיין אין עונה. החליטו לשבור את הדלת, כשנכנסו לבית מצאו את בני הבית ישנים, והבית היה חנוק מעשן תנור החימום שדלק, שגרם להם להתעלף. כמובן מיד פתחו את כל החלונות ואווררו את הבית. אך עם כל זאת עדיין לא התעוררו מעלפונם, רק אחר כמה שעות התעוררו בניסי ניסים. ואמר הרופא שאילו היו נשארים בבית עוד זמן מועט – לא היה כבר את מי להציל! כל אותה שבת היה מרן הגרי"ז מספר ושונה לכל מי שנכנס אצלו את מעשה הנס שאירע להם. ואמר שלמד דבר זה ממשה רבינו שנאמר: "ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אלוקים".

בספר "מזקנים אתבונן" מבאר שם הסבר נפלא המבוסס על דברי החתם סופר זי"ע. הוא מדייק מה שנאמר שמשה רבינו סיפר לחותנו "על אודות ישראל". ושאל: וכי לא היה ברור ליתרו שכל מה שאירע היה קשור אל עם ישראל? וכי יש הסבר אחר היכול להינתן לניסי יציאת מצרים? אלא נראה שהשיח בין משה רבינו לחותנו לא היה סיפור אינפורמטיבי רגיל, אלא שיעור בהבנה, כיצד מפרשים את התהליכים המתרחשים מול עינינו. מאיזה מבט סוקרים את האירועים ומפיקים מהם מוסר השכל. זהו תוכן המילים שהתורה מדגישה "על אודות ישראל". וזה מה שהסביר משה רבינו לחותנו שלא היה ידוע לו, לפני שהגיע למדבר.

עם ישראל שהתהווה בתוך גלות מצרים, היה בעצם שבט קטן שהתרבה במהירות בלתי נתפסת, בתוך אימפריה שהייתה המעצמה הגדולה בעולם. עם צעיר החי ללא אדמה משלו, ללא צבא וכוח, אלא גרים וזרים לאומה המצרית. וכשחשו המצרים מאוימים מהם, גזרו עליהם עבדות מהגרועים והאכזריים שידע העולם עד כה. בדרך הטבע עם זה היה אמור להעלם ממפת ההיסטוריה בתוך שנים ספורות.

אילו היינו שואלים היסטוריון בתקופה ההיא איזה עם היה יותר משפיע בעולם ויש לו יכולת הישרדות: ישראל או המצרים? לבטח היה משיב האיש בגיחוך למשמע השאלה המופרכת. הלא מצרים דאז הייתה לפחות כמו ארה"ב היום! אך פתאום התרחש הבלתי יאומן בעליל, אומה זו ספגה מכות מהיבשה, מהאוויר ומהים, ולבסוף ברגע אחד קרסה האימפריה אל קרקעית הים. ואותו שבט דל וחלש, בלתי חשוב ומוכר, ירש את הכל! פתאום התברר שכל עמלם לא היה למען מצרים, כי אם למען ישראל. כדי לקיים את הבטחתו של הקב"ה לאברהם אבינו "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול". לשם כך  הממלכה הגדולה בעולם הקדישה את כל כוחותיה ומשאביה לקיום הבטחה זו.

זה היה א"כ השיעור שלימד משה רבינו את חותנו. כל גלגלי ההיסטוריה האינסופיים מאז ועד היום, אינם מתגלגלים אלא בכיוון אחד, "על אודות ישראל". לאפשר לנו לקיים את ייעודינו ואת תפקידנו. "לתקן עולם… וכל בני בשר יקראו בשמך".

סיפור מרתק ומוסר השכל בצדו, סיפר תלמיד חכם, גר צדק, בשם הרב אשר וויד. איש זה נולד בוירג'יניה למשפחה לא יהודית. הוא היה בחור מבריק, חכם ומשכיל. בתקופת לימודיו היה עד לזוועות של ליל הבדולח, דבר שזעזע אותו מאוד וגרם לו לשאול שאלות על אמת ושקר, נצחיות מול עולם חולף, ובסופו של דבר לאחר דרך ארוכה, החליט להשתייך לעם הנצח והתגייר כדת וכדין.

לאחר גיורו עלה לישראל והחל ללמוד בישיבת אור שמח בירושלים, ומשם זכה לשמש כרב בבית בבתי כנסת במדינות שונות, והקים קהילות יהודיות ברחבי העולם. אחת המשפחות בקהילה שלו היתה משפחה הרחוקה מקיום חיי תורה ומצוות. קשריה עם היהדות התבטאו בביקור בבית הכנסת בראש השנה ויום הכיפורים. בנם שהיה רחוק יותר מהדת מאשר הוריו, התקבל ללימודים באקדמיה הצבאית הלאומית של ארה"ב, ווסט פוינט. הבן יצא ללימודים וחזר לאחר שנה הביתה כשהוא חובש כיפה ולובש ציצית. הרב וויד היה מופתע מאד ושאל אותו: מה קרה? אחרי הכל, ווסט פוינט זה לא המקום שבו היית מצפה שמישהו יתקרב לדת…

סיפר לו הבחור את הדברים הבאים: הוא למד קורס אסטרטגיות צבאיות, בו הם לומדים ודנים כמעט על כל מלחמה ומנסים להבין מדוע המנצח ניצח והמפסיד הפסיד. הוא שם לב שהמרצים מעולם לא הזכירו את המלחמות שהתנהלו במדינת ישראל. באחת ההרצאות של אחד הגנרלים הבכירים ביותר בארה"ב דאז, שבה סקר המרצה את כל המלחמות שהתרחשו מאז מלחמת העולם השניה הוא שם לב שהמרצה לא הזכיר אפילו ברמז את המלחמות שהתרחשו בישראל. הוא התקשה לשתוק. הרים את ידו ושאל מדוע לא מזכירים ולא פעם אחת את המלחמות שהתרחשו בישראל? הרי היו לישראל כמה ניצחונות גדולים במלחמות לאורך השנים. המרצה התעלם מהשאלה והורה לו לסור אליו לאחר השיעור.

אחרי השיעור הוא ניגש אל הגנרל שענה לו: "האסטרטגים הגדולים בעולם בחנו וניתחו את המלחמות בהן מדינת ישראל ניצחה, ולא משנה איך מסתכלים על זה, הם היו צריכים להפסיד בכל מלחמה מחדש. הסיבה היחידה שאפשר להסביר את ניצחונות ישראל היא שמדובר בניסים, ואנחנו כאן בווסט פוינט, מלמדים אסטרטגיות צבאיות ולא ניסים!!"

"נדהמתי מהעובדה שגנרל גוי, עטור תהילה צבאית יודה בדבר כזה. ואמרתי לעצמי שאם גנרל כה גדול יכול לזהות את ידו של הקב"ה, אז אני רוצה להיות חלק מזה. מיד התחלתי ללמוד ולחזור בתשובה".

מלחמות וניצחונות. שינויי שלטון וכדו' – הכל נעשה "אודות ישראל". משום כך אין הסבר רציונאלי למלחמות שלנו ולניצחונות. עליהם אין מה ללמוד כי שכל אנוש לא יבין זאת, "איש בער לא ידע וכסיל לא יבין זאת" – את כוחנו והישרדותנו, כי כל העולם הוא בשביל "ישראל".

יה"ר שיתקיים בנו במהרה כימי צאתך מארץ מצרים הראנו נפלאות.

השארת תגובה