אלעד: שינוי כוון – לא במועצת העיר

לאחר בחינת מכלול האפשרויות, בשל ריבוי התאונות והפקקים שנוצרו בעקבות ריבוי מוסדות החינוך, רחוב אבן גבירול בעיר יהפוך לחד-סטרי # במקביל אושרו מספר פרויקטים להגברת הבטיחות בדרכים וביניהם השלמת תכנון שבילי אופניים פנימיים שיתחברו לשביל ההיקפי

אבן גבירול
אבן גבירול
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לאחר דיונים ארוכים והתייעצות עם יועצי תנועה מוסמכים, אישרה העירייה פרויקט תחבורתי משמעותי, במסגרתו יהפוך רחוב אבן גבירול בעיר לחד-סטרי, כאשר הנסיעה תהיה מכיוון מזרח – רחוב רבי שמעון בן שטח, לכיוון מערב – רבי יהודה הנשיא, לכל אורכו.

בשנים האחרונות נבנו לאורך הרחוב מספר בתי ספר, בפרט בצד הגובל ברחוב רבי יהודה הנשיא ובעקבות כך, ריבוי התלמידים במקום יצר מצב של פקקי תנועה רבים בכל בוקר ועומסי תנועה נוספים בשעת סיום הלימודים ובפרט בימי שישי, כאשר גם תלמודי התורה וגם בתי הספר מסיימים באותה שעה.

חלק ניכר מהפקקים ובעיות התנועה נוצרו מ"סיבובי פרסה" שערכו נהגים שנכנסו לרחוב לקטע קצר ולאחר מכן הסתובבו אחור וחזרו על דרכם, כאשר הדבר יצר עומסים כפולים בכביש שלא שלא היה בנוי ומותאם לשימוש בהיקף שכזה.

בשנים האחרונות אף התרחשו לאורך הרחוב מספר תאונות דרכים שבחלקם הסתיימו בפציעתם של ילדים, כשאף בעיה נוספת שנוצרה היא בעיית החניה לדיירי הרחוב, שנלקחו מהם ללא הודעה מוקדמת, זאת בשל מספר החניות המצומצם ברחוב, שלא מאפשר חניות גם לדיירים וגם לאורחים במצבו הנוכחי.

כאמור, לאחר התייעצות ובחינת כל האפשרויות הקיימות שנמשכו שנתיים ימים, בסופו של דבר הומלץ להפוך את הרחוב למצב תנועה חד-סטרי, לצד הגדלת מספר החניות לאורך הרחוב, כשהדבר אף יאפשרו לאורחי הרחוב לחנות בצורה בטוחה ונוחה, מבלי להפריע לדיירי הרחוב.
הפיכת רחוב אבן גבירול לחד-סטרי, מצטרפת למקטע מרחוב אבטליון שהינו חד סטרי במשך מספר שנים, כאשר מאז הפיכתו למצב זה פסקו התאונות שהיו בו קודם לכן, כשבנוסף נבחנת הפיכת רחוב רבי יוסף קארו אף הוא לחד-סטרי.

עם זאת יודגש, כי ישנם מקטעי רחובות בעיר, הארוכים יותר מרחוב אבן גבירול, שהינם בפועל כחד סטריים למרות שאינם מוגדרים כך, לדוגמה קטעים נרחבים מרחוב רבי יוחנן בן זכאי ורבי יהודה הנשיא, בהם אין אפשרות לחצות או להיכנס ולצאת מחניות הבניינים רק לכוון אחד.
במקביל לשינוי הסדרי התנועה, יוצאת העירייה להסדרת מספר פרויקטים תחבורתיים נוספים, במטרה להגביר את הבטיחות בדרכים ברחבי העיר, כדבין התוכניות שאושרו, נמצאות תוכניות נוספות כדוגמת תכנון להשלמת מעגל תנועה בקרן הרחובות יהודה הנשיא – חוני המעגל.
בנוסף, ישנה תוכנית להשלמת מעגל התנועה הראשון מהכניסה לעיר – מעגל שלו השפעה משמעותית על התנועה, כאשר הוא קולט את הנכנסים והיוצאים מהעיר מכביש 444 ואת היוצאים אליו. במעגל זה, בשונה משאר העיר, יבנו שני נתיבי נסיעה מכל צדדיה והעבודות יכללו גם הסדרת התנועה עד לצומת הרא"ש-חוני המעגל.

עוד אושרו תכנון וביצוע מעבר חצייה מוגבה ברחוב יוסף קארו – במטרה ליצור האטה טבעית בסמיכות למוסדות חינוך הקיימים באזור – וכן תוכנן מעגל תנועה בקרן הרחובות רשב"י – רבי חייא – צומת בה עוברים מידי יום אלפי תלמידים הלומדים בקריית החינוך ברובע C ונדרשת להסדרה באמצעות מעגל תנועה.

פרויקט משמעותי נוסף שיוצא לתכנון, הוא השלמת פרויקט שביל האופניים ההיקפי, באמצעות תכנון שבילי אופניים פנימיים שיתחברו לשביל האופניים ההיקפי, השבילים יוקמו בעורקים ראשיים בעיר, המובילים למוסדות חינוך ומבני ציבור, כשאת התכנון הפנימי תבצע חברת מורן הנדסה בע"מ שתכננה את השביל ההיקפי.

פרויקטים אלו העומדים בשלבי התכנון, הוגשו למשרד התחבורה בבקשה לקבלת תקציבי ביצוע עליהם, כשאלו יאושרו במהלך השנה הנוכחית, שנת 2019. ככלל, לשנת 2019 הוגשה בקשת העירייה למשרד התחבורה למימון פרויקטים תחבורתיים בהיקף כספי של כשבעה מיליון שקלים, עבור עשרה פרויקטים שישפרו את מערך התנועה בעיר.

ראש העיר ישראל פרוש אמר, כי "נושא הבטיחות בדרכים עומד בראש מעייננו. במקביל למבצעים השונים שערכנו לאורך השנים להגברת המודעות לזהירות בדרכים, לצד הפעילות החינוכית המתקיימת בכל רבדי הגילאים, השקענו המון מחשבה ותכנון ליצירת פרויקטים שיסייעו להגברת הבטיחות בדרכים. אנחנו מקווים שהשלמתם של הפרויקטים הללו תסייע בהגברת הבטיחות והפחתת תאונות הדרכים באזורים המועדים".

השארת תגובה