בעקבות חילולי השבת: עיריית ב"ב עותרת לבג"צ

עיריית בני ברק דורשת לאסור את הליכי הפקעת השטחים באזור עבודות להקמת הרכבת הקלה בעיר, וזאת מאחר והסיבה להליכים אלו הינם הפרה יסודית ומתמשכת של ההסכם עליו חתמו בחברת נת"ע – שלא יבוצעו חילולי שבת

חפירות הרכבת הקלה
חפירות הרכבת הקלה
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

עיריית בני ברק פנתה לבג"צ בבקשה להוציא צו על תנאי האוסר על משרד התחבורה לבצע את הליכי הפקעת השטחים באזור העבודות להקמת הרכבת הקלה בעיר, וזאת מאחר והסיבה האמיתית להליכים אלו הינם הפרה יסודית ומתמשכת של ההסכם עליו חתמה בשעתו העירייה עם הממשלה בו נתנה את הסכמתה לשימוש במקרקעין שבבעלותה לצורך בניית פרויקט הרכבת הקלה בעיר, כשאחד התנאים המרכזיים בהסכם היה שלא תתבצענה עבודות בתחומי העיר בשבתות ובמועדי ישראל.

העתירה שהוגשה, באמצעות עו"ד יהודה ליבוביץ, היועה"מ של העירייה ועו"ד אריאל יונגר ממשרד עו"ד רון גזית-רוטנברג, בהנחיית הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר והרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע וראש אגף ההנדסה, נגד משרד התחבורה, הועדה המייעצת לשר בנושאי קרקעות ורכישה לצרכי ציבור, הייתה לאחר שלפני חודשים אחדים פורסמה בילקוט הפרסומים 7985 כי השר נותן הרשאה לחברת נת"ע (נתיבים עירוניים), העוסקת בפרויקט הרכבת הקלה, לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), לקבל זכויות בקרקעות בהן מתבצעות העבודות להקמת הרכבת הקלה ולקנות חזקה בקרקעות אלו, כשהמדובר בהפקעה הכוללת מספר רב של גושים וחלקות, בשטח של עשרות אלפי ממ"ר בתחומי העיר בני ברק, והינם ממוקמים במרכז גוש דן ששוויים מאות מיליוני ₪. בעתירה גם מבקשת העירייה שהועדה המייעצת לנושא הקרקעות תקיים שימוע בטרם מתן חוות דעתה לשר למתן הרשאה.

לטענת נציגי העירייה, עניינו של ההליך המשפטי הינו לעצור ולבטל רצף פעולות פסולות ובלתי חוקיות הנובעות כולן, בלא יוצא מן הכלל, בשימוש לרעה ובחוסר תום לב של סמכויות שהמחוקק הקנה, אולם לא למטרות מעין אלו. בעתירה טוענת העירייה שמדובר בהפרה יסודית של המדינה על ההסכם עליו היא חתמה עם העירייה, ובמקום שהמדינה תודה בטעותה ולציית להסכם, היא לא בוחלת בשום תרגיל משפטי, חוקי או לא חוקי, והפיתרון שהיא מצאה לעצמה כנגד ההסכם עם העירייה הוא שימוש בהליכי הפקעה.

העירייה גם טענה בעתירה, כי היא פנתה לכל הגורמים הנוגעים בדבר במשרד התחבורה, כדי לקבל מידע, נתונים, את החלטות הועדה המייעצת ואת חוות הדעת שהיוו את הבסיס להחלטת ההרשאה ולפרסום על כוונה להפקיע את השטחים, אך במקום שהחומר הרלוונטי יהיה נגיש, זמין וערוך בצורה מסודרת שניתן יהיה לעיין בו, אך למרות הפניות החוזרות והנשנות לכך מאומה לא נמסר לעירייה עד כה.

במסגרת העתירה, מדגישים ב"כ העירייה, כי בשעתו עתרה העירייה לבית המשפט המחוזי להפסקת העבודות של הרכבת הקלה בשבתות ובחגים, בשל הסכם חד-משמעי, כתוב וחתום בין העירייה לבין הממשלה על אי ביצוע העבודות בשבתות ובחגים, ובהחלטתו לא קיבל בית המשפט את דרישת העירייה, כיוון שחברת נת"ע הגישה לבית המשפט מסמכים כי הפסקת העבודות תגרום לקריסה בסביבה ויש בכך סכנת נפשות, אך בית המשפט חזר והבהיר כי ההסכם, עצמו, בין העירייה לבין הממשלה לאי ביצוע עבודות בשבתות ובחגים תקף לחלוטין, אלא שהממשלה במקום להודות בטעותה ולפעול בהתאם להסכם, החליטה על הפקעת הקרקעות העירוניות, באופן שהעברת הקרקעות לרשות המדינה תגרום לכך ששוב לא תחשבנה העבודות בשבתות ובחגים להפרת ההסכם.

השארת תגובה