תיעוד ענק: 'ראש השנה לחסידות' בויז'ניץ

רשמי קודש ממעמד הוד ראש השנה לחסידות ויז'ניץ – י"ב שבט בשילוב סעודת הודיה בראשות האדמו"ר מויז'ניץ מוצאי שבת שירה במלאות 18 שנים למשאו ההסיטורי בפני אביו זצ"ל

יב שבט בויזניץ, צילום יהושע פרוכטר (89)
יב שבט בויזניץ, צילום יהושע פרוכטר (89)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

כשעה לאחר צאת השבת התחילו מאות החסידים לנהור לכיוון מרכז האירועים אווניו אשר בקריית שדה התעופה כשבשעה 8:30 התחיל המעמד האדיר על ידי המנחה הרב פישל ויזל לאחר נטילת ידיים כובד ראש החבורה הרב יוסף ברטלר לשאת דברים אשר בהם הרחיב אודות המתנה שקבלו בני ישראל ממרן בעל אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש זצוק"ל, ואשר האדמו"ר ביסס וחיזק דרך החסידות על אף ניסיונות הדור, בשיחת קודש שנשא בי"ב שבט תשס"א, במעמד אביו בעל הישועות משה באולמי ויזניץ, ואשר בימים אלו מלאו להם ח"י שנים.

לקראת השעה 11:00 בערב ניתן האות והאדמו"ר הופיע בכניסה לאולם כשכל הקהל מקבלים את פניו בניגוני שמחה, שיר ושבח והודיה.

בהמשך המעמד התקיים מחזמר מיוחד ע"י קבוצת ילדים מתלמודי התורה בארץ בו שולב גראמען מיוחד אודות העניין של התאספות חסידים בחבורות, דבר אשר האדמו"ר שליט"א דורש בכל עת באומרו שרואים על אברך האם יש חבורה או לא,

בהמשך התקיים רב שיח, בין כמה בחורי הישיבה אשר בצורה ייחודית ומעניינת הציגו דיון מעמיק בנושא שילוב תורה וחסידות כאחד, כאשר אחד מהבחורים בתפקיד התורה ואחד בתפקיד החסידות, וקיימו רב שיח ביניהם, מי חשוב יותר בעת התקשרות לרבי, האם התורה ולימודה חשובים יותר, או התקשרות חסידים ולימוד תורת החסידות, עד אשר הצטרף אליהם בחור בדמות השיטה הקדושה אשר הסביר בטיב טעם על עניין התורה וחסידות תרי רעין דלא מתפרשין ואי אפשר להיות בתורה וחסידות ללא ה"קב חומטין" וכמאמר הגמרא במסכת שבת דף לא עמוד ב'.

לאחר מכן נשא הרב חיים מאיר (בן האדמו"ר) את דבריו, בהרחיבו על החסד והטוב אשר גמל ה' בזכיה של העמדת מלכות ויז'ניץ, על תילה, בתי החינוך, הישיבות, הכוללים, ארגוני החסד והשיטבלאך. כן היטיב להסביר בטוב טעם ודעת אודות "השיטה הקדושה" שמנהיג האדמו"ר בחצר, בהביעו בכאב נגד שיטת החינוך הדמוקרטי והליברלי שמונהגת היום בהמון בתי חינוך, ופוגעת באיכות החינוך של הדור, רבו הניסיונות מצד פגעי הטכנולוגיה והאינטרנט שלמען נוכל לעמוד נגד חייבים שיטת חינוך יותר מחמירה, ולמען זאת הנהיג האדמו"ר את שיטת החינוך שהבין כי זו השיטה שהדור של היום צריך בשביל שיוכל לעמוד נגד פגעי והתקדמות הדורות.

כן הודה להקב"ה על רחמיו וחסדיו אשר עשה עם האדמו"ר שנה שעברה בעת עוברו את הטיפול הרפואי המסובך בארצות הברית.

לאחר מכן שרו המקהלה דברי חירוזין רוטט כל לב על שושלת בית ויז'ניץ מאז הבעל שם טוב הקדוש זצוק"ל ועד בעל הישועות משה זצוק"ל בהדגישם כמה הנהגות של כל צדיקי בית ויזניץ, סיפורים על כל רבי ורבי וכן את דרכו בקודש,

מיד לאחר מכן פתח האדמו"ר בדברות קודשו בשבח והודאה עד הנה הן בגשמיות וברוחניות כשהאדמו"ר מספר את השתלשלות העניינים של אותו היום י"ב שבט תשס"א ומסביר ומרחיב על העניין של התקשרות לצדיקים ועל התבטלות של חסידים לצדיקי הדור בספרו על התקשרותם של החסידים מקדמת דנא אצל בעל האמרי חיים ואהבת ישראל ולמעלה בקודש, ובכך אפשר להבין גם את עניין "הראש השנה לחסידות" שחוגגים אותו כיום בו הגדיר האדמו"ר מחדש את עניין הצדיק והחסיד, וכן ביקש על להבא שימשיכו ללכת בדרך השיטה הקדושה באומרו שגדולה דרך זו שמביאה השפעות גדולות ברוחניות ובגשמיות,

בין דבריו הודה האדמו"ר להנגיד החשוב הרב מאיר דוד טבאק והרב יוסף מאיר שטרן אשר עמדו לימינו בארצות הברית בעת אשר נצרך להם בכל ענייני הטיפול הרפואי אשר עבר, וכן להמון החסידים אשר קרעו שערי שמים כדי שנזכה אכן לשבת היום בסעודת ההודיה ולהודות ולהלל להקב"ה על רוב רחמיו וחסידיו, כמו כן הודה למאות החסידים אשר הגיעו מכל העולם לכבוד האי יומא "ראש השנה לחסידות" ובירכם שיזכו לחזור לביתם עם רוב השפעות טובות בגשמיות וברוחניות.

לאחר ברכת המזון והפסרה קצרה נכנס האדמו"ר לריקודים של שמחה יחד עם כל הקהל כשבין היתר רקד עם כל קהילה וקהילה מרחבי העולם.

וכך לקראת השעה 7 בבוקר ליווה הקהל את האדמו"ר בצאתו מהעולם בניגון "ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור".

השארת תגובה