די להרוס ימים טובים לישראל ,ימי האחדות

הסכם אחדות ביהדות התורה
הסכם אחדות ביהדות התורה
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הציבור החרדי עדלפני כמה ימים עמד במרכז תקופה מופלאה ימים של הידברות אמיתית וניסיון כנה לאחדות בציבור החרדי, אחרי מאות שנים בהם עם ישראל – הציבור החרדי היה מפולג.

אך שוב היו אלו ימים מועטים בלבד !
מי אתם עסקנים אשר ידכם בדבר להרוס ולמחוק
סימני אחדות !?!

זכרו:
אחרי חורבן הבית הגלו את שבטים אל כל קצוות תבל.
עברנו שנים רבות: מלחמות צרות פוגרומים וזוועות, עד לקיבוץ גלויות והקמת מדינת ארץ ישראל .

לאחר מאות שנים זכינו לחזור לארץ ישראל, התקבצנו יחד: ספרדים חסידים וליטאים, אחרי שנים של פירוד וגלות ניתנה לנו ההזדמנות לאחד כוחות -להתאחד.
אך לצערי , גם אחרי קום המדינה המשכנו להתפלג.
מחלוקות, מלחמות, עשרות מפלגות -קבוצות.

עד לפני כמה שבועות, ״מהפך המפץ הגדול ״, נס.
כוחנו באחדותנו כבר לא רק שתי מילים.
הציבור החרדי ובראשם גדולי ישראל – מועצת חכמים, עסקנים אפילו התקשורת .

רובם ככולם בחנו התעמקו שידרו רצון גדוש באווירה מיוחדת מלאה בשאיפה לאחדות כלל ציבורית אחידות בתוך הציבור החרדי.

אך עם המפץ, אנו עדיים למציאות העגומה קמים להם אנשים אשר ״נגועים ונוגעים בדבר״.

הם דווקא מוצאים את רעיון האחדות ״וגדול השלום״ כמשהו שלילי ולא רציונלי עם סיבות ותירוצים מחשבת היצר הרע והסבריו, מנסים הם לחבל בטובת היהדות החרדית ולמחוק לאלתר את ההזדמנות הנדירה שלנו הציבור החרדי לבנות גשרים של אהבת ישראל ואחדות בציבור.

הפסיקו לנסות להרוס ימים טובים לישראל ; ימי האחדות !

דעו, אף אחד לא אמר שמהלך כזה יהיה קל ויביא ישר תוצאות מהירות של אחידות.
אך עם מהלך האחדות תגיע לבסוף תקופת האחידות!
אם נזכה לראות את כל המועצות מאוגדות יחד כמועצת חכמים אחת?
כבר עשינו הרבה.

אם הציבור הספרדי החסידי והליטאי יראו את עצמם כציבור חרדי אחד אם כולנו נתאחד ביחד לקבוצה אחת גדולה?
קסם של אחדות וברכה מיוחדת נפזר בשמים ובארץ, אחדות זו תשפיע על כל מסגרת על כל שכונה, על כל עיר – על כל המדינה.
אחדות כזו תביא ברכה וסיעתא דישמיא לכל עם ישראל!

רבי שמעון בן חלפתא אומר: גדול השלום שאין כלי מקבל ברכה אלא השלום שנאמר: ״השם יברך את עמו בשלום״.

השארת תגובה