בני ברק תשקיע מליונים בתשתיות מים וביוב

התקציב השנתי השוטף של "מי ברק" יעמוד על 91 מיליון ש"ח בנוסף לתקציב הפיתוח שיעמוד על 51 מיליון ש"ח • מנכ"ל מי ברק דוד צלניק: "התאגיד חותר ויחתור למימוש תכנית הפיתוח כפי שאושרה"

ברז מים (אילוסטרציה)
ברז מים (אילוסטרציה)
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

בשורה לתושבי בני ברק: תשתיות המים והביוב של העיר יעברו במהלך שנת הכספים 2019 שיפור ושידרוג כחלק מתכנית כוללת של תאגיד "מי ברק" לפיתוח מערך תשתיות הביוב והמים של בני ברק.

לקראת סוף שנת הכספים 2018, אישר דירקטוריון התאגיד את תקציב פעילות תאגיד מי ברק לשנת 2019. התקציב השוטף שאושר עומד על 91 מיליוני שקלים, בנוסף לתקציב הפיתוח שעומד על 51 מיליוני שקלים.

התקציב השוטף משקף עלייה משמעותית בצריכת המים העירונית בהיקף כולל של  מעל 12 מיליון מ"ק, מתוכם 3,500,000 מ"ק בהפקה עצמית של התאגיד ויתר הצריכה מסופקת באמצעות חב' מקורות. בתאגיד מציינים כי עליה זו הינה לאור גידול האוכלוסייה כ"י בעיר, כאשר ע"פ הנתונים, במהלך השנה החולפת, חצתה העיר ב"ב לראשונה בתולדותיה את רף 200,000 התושבים כ"י.

ב"מי ברק" מדגישים את ייחודיותה של העיר בני ברק על צרכיה המיוחדים כעיר התורה והחסידות. על מנת לאפשר לתושבי העיר ליהנות ממים שאין בהם חשש חילול שבת וחג, הושקעו מיליוני שקלים על מנת לשמר את יכולת ההפקה העצמית של המים המסופקים לתושבי העיר. זאת ועוד, שימור יכולת ההפקה העצמית תסייע גם בעיתות חירום חלילה.

התקציב השוטף מגלם הוצאות לכלל מערך סילוק הביוב בסך 38 מיליון ש"ח ולמערך אספקת המים 22 מיליון ש"ח.

מהנהלת תאגיד "מי ברק" נמסר, כי 85% מההוצאות בתקציב הינן עבור פעולות ישירות הקשורות לאחזקת רשתות המים והביוב, מתקני מים, והערכות לשעת חירום.

באשר לתקציב הפיתוח שאושר על סך 51 מיליוני שקלים, בתאגיד מדגישים כי מדובר בהישג משמעותי לפיתוח מערכות המים והביוב של העיר. תקציב הפיתוח כולל שדרוג תשתיות מערכי המים והביוב ופיתוח מסד טכנולוגי מקצועי מהמעלה הראשונה כגון: מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות (GIS) ובדגש על החלפת מערכות ישנות. תכנית הפיתוח הינה בהלימה לתכנית השקעות רב שנתית שאושרה ע"י רשות המים.

בישיבת עבודה עם רה"ע הרב אברהם רובינשטיין הוצגו עיקרי פעילות התאגיד לשנת 2019 ושיתוף הפעולה המבצעי ההדוק עם אגפי העיריה הרלוונטיים.

עם אישור התקציב אמר מנכ"ל "מי ברק" דוד צלניק: "תקציב התאגיד מהווה כלי ניהולי לתכנון כלל הוצאות והכנסות התאגיד בהתאם למשימותיו החיוניות לאספקת מים רציפה ואיכותית לתושבים ולסילוק הביוב. תקציב 2019 כפי שאושר מביא לידי ביטוי איתנות ניהולית ופיננסית המצויה בממשק תמידי למערכות ההנדסה והתפעול השוטפות. התאגיד חותר ויחתור למימוש תכנית הפיתוח כפי שאושרה, במהלך 2019 ובעז"ה נמשיך לעשות ולהצליח לטובת תושבי העיר. ברצוני להודות לצוותי אגף הכספים ושירות הלקוחות על השגת היעדים, ההשקעה המקצועית בהכנת התקציב ובאישורו".

השארת תגובה