כמה אחוזים יקבל עורך דין?

נועם קוריס
נועם קוריס
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

שאלה: השכרתי דירה לזוג, כשרק האישה הייתה חתומה על החוזה, בהסכם היה גם ערב. בסופה של שכירות הזוג נותרו חייבים סכום כסף, הבעל נתן על רוב הסכום 3 צ'קים, שלושתם חזרו. הערב, מסיבותיו שלו, כתב לי התחייבות בכתב ידו שהוא יעביר לי את יתרת הסכום, כעת הערב מתחמק וטוען שתחילה אני צריך למצות הליכים עם השוכרת. כשפניתי אליה היא טענה שהערב כבר חתם על התחייבות ואין לה כל קשר לחוב, והיא אינה מוכנה לשלם אותו. הגשתי תביעה קטנה ובקרוב יתנהל דיון. שאלתי, האם נכונה טענת הערב בעוד הוא חתם לי באופן אישי וכנ"ל, ויש בידי הקלטות שהוא מבקש ממני שלא לפנות לשוכרת בעניין זה, ורק הוא יעביר לי את הכסף. והאם אני יכול לתבוע את הערב גם על הצ'קים שחזרו?

תשובה: באופן כללי יש לפנות לגביית החוב מהחייב טרם הפנייה לגבות את החוב מהערב, אך במידה ויש בידיך הקלטות של הערב שמבקש ממך לפנות ישירות אליו ולא אל החייבת נראה שהערב ויתר על כל טענה או הגנה מהסוג הנטען.

אילו היית פונה בשאלה טרם הגשת התביעה לבית המשפט לתביעות קטנות, יש להניח שהייתי מציע לתבוע את שניהם יחדיו, וייתכן שעדיין אפשר לבקש לצרף את שניהם כנתבעים. בנוגע לגבייה הכפולה בעניין השיקים – אתה רשאי לגבות מהחייב ומהערב ביחד ולחוד וממי שישלם קודם, אך בסך הכל זכותך לגבות רק עד סכום החוב האמיתי.

שאלה: כמה אחוזים לפי הצלחה בתביעה מקובל שעורך דין שמייצג בתיק מקבל?

תשובה: יש להניח שלא בכל עניין יסכים עו"ד לייצג בבית המשפט על בסיס הצלחה בלבד וישנם נושאים שונים שאין זה מקובל לייצג על בסיס הצלחה בלבד. (למשל בהליך הפלילי זה אסור לחלוטין). יחד עם זאת, בתביעות בגין תאונת דרכים נזקי גוף קיים חוק שקובע ששכר טרחת עורך הדין יעמוד רק על 8% + מע"מ לפשרה לפני משפט, 11% + מע"מ לגבי הערכאה הראשונה ו 13% + מע"מ לפי תוצאת הערעור. בנושאים אחרים, למשל נזקי גוף שלא נבעו מתאונת דרכים ובתביעות דיני עבודה מקובלים אחוזים גבוהים יותר וסביב ה 20 % + מע"מ (למרות שבניגוד לתאונת דרכים לא מדובר בחוק).

שאלה: שלום, קיבלנו התראה לפני הוצאה לפועל לדו"ח שמעולם לא קיבלנו. הטענה של העירייה היא שהם שלחו את הדו"ח ויש להם אסמכתאות לכך. השאלה שלי היא כזאת, הרכב רשום של שם בעלי ועל שמי, הכתובות שלנו שונות. האם העירייה לא צריכה לשלוח את הכתובת לשני בעלי הרכב?

תשובה: בנסיבות שתיארת די בכך שהעירייה שלחה את הדו"ח לאחד הבעלים ברכב.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל kurislaw@gmail.com

השארת תגובה