אלף מחנכים ומחנכות בכנס 'שובו'

מכתב חיזוק ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ורבינו מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין ודברים בשם כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ במרכז ערב החיזוק • המשאים המרתקים, הסיום והריקודים

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

'רשת שובו אשר יסודה בהררי קודש מרן רבי אברהם הכהן פאם זצוק"ל, אשר זכו והקימו רשת בתי חינוך תורניים להציל נשמות ילדי ישראל, ולקרבם תחת כנפי השכינה'ואשריהם של צוות המלמדים והמורות המוסרים נפשם למען העמדת דורות ישרים, ויזכו כולם לברכה והצלחה בכל העניינים בריאות שלימה ונחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם' – כתבו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ומרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין למשתתפי עצרת חיזוק מיוחדת ומסיבת 'מלוה מלכה' לכאלף מאנשי הסגל החינוכי 'שובו' שהתקיימה באולמי 'היכלי הפאר' בבני ברק.

בכנס הובאה ברכתו של כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ ע"י בנו הרה"צ רבי יעקב מרדכי האגר שאמר בין דבריו: 'שובו' הם השליחים ועמוד האש ההולך לפני מחנה ישראל להאיר להם את חשכת העוה"ז הדומה ללילה, ועמוד הענן העומד בין מחנה מצרים למחנה ישראל"

הגר"י סילמן, שליחו של מרן רשכבה"ג הגראי"ל שטינמן זצוק"ל כידא אריכתא לימין הנהלת 'שובו', נשא דברי ברכה במעמד מרן שר התורה: 'כל תלמיד או תלמידה שיבנו בית של יראת שמים זו זכותכם לדורי דורות ובעולם האמת יכולים לקדם פניכם מתלמיד אחד כזה עשרות או מאות צאצאים – אשריכם שזכיתם לחנך בני ישראל ולקרבם ואפשר רק לקנא בכם; זו זכותכם לדורי דורות'.

במעמד מרן שר התורה התייצב הרב נתנאל מוסקובצב אברך בוגר 'שובו' מירושלים, וערך סיום מסכת סוכה באומרו למשתתפים בפרץ רגשות: 'כשאני אומר 'שזכיתי להיות מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות – כמה קטן המרחק הזה בשביל ילד חילוני, כשבשנייה של בחירה מחליטים ההורים לצרפו לגדודו של מלך', אמר ונתן את האות לפרץ ריקודים ומעגלים של המשתתפים.

נשיא שובו הגר"י אברהם חבר ביה"ד דלונדון וחבר הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה', נשא נאום חוצב לבבות:' שובו זו לא עבודה אלא משימת חיים' אמר. 'רשכבה"ג מרן הגרא"מ שך זצוק"ל אמר כי אין בכלל ישראל מושג של רשע. יש אמירה של רשע. פרובוקציה בלשון העם, כי בתוך תוכו, יש צדיק שרוצה לצאת. החכם תפקידו להבין מה מסתתר בתוך שאלותיו של הרשע. לאמור; לזהות את ההתעניינות. נפתח שיח – כי אז יש תקוה. אנחנו בדור שיש צימאון רב. רבותי בפלטרין של מלך בארה"ק נמצאים למעלה ממיליון ילדים שאינם יודעים מהו בראשית ברא. מי יכול לשנות את העתיד של כלל ישראל. זהו ייעודו של 'שובו'. הגר"י אברהם שיבח את שיתוף הפעולה של 'שובו' והחנה"ע – 'שיימשך בעז"ה ביתר שאת וביתר עוז'.

הגר"ש שטינמן ראש ישיבות 'ארחות תורה' הדגיש כי זדונות נעשות לבעלי תשובה כזכויות, והקב"ה בכבודו ובעצמו נותן להם את הזכויות כשהן מושלמות ללא כל חסרונות. מי יתן שיהיו לנו הזכויות המושלמות של אותם משפחות וילדים, אבות ואמהות שחוזרות בתשובה שלימה הודות לפעילותכם'.

הרב אברהם יוסף לייזרזון הביא את ברכת החינוך העצמאי לרשת 'שובו'; פילל ומי מילל ש'שובו', שעמדתי ליד ערש לידתה בביתו של הלב והנשמה של 'שובו' הגר"א פאם זצוק"ל, תגדל להיקף שכזה. אין לי ספק שדמעותיו הרוטטות של הכהן הגדול מאחיו באותו לילה בפלטבוש יצקו את יסודותיה של 'שובו'. כן העלה על נס את מסירותו הרבה של יו"ר 'שובו' מארה"ב הרב יוסף הוך הנושא בעול יחד עם הרב בידרמן ונבצר ממנו מלהגיע לכינוס החשוב הזה.

מנכ"ל רשת 'שובו' הרב חיים מיכאל הביא את הגמר' 'נשים במאי קא זכיין', והוסיף כי במציאות של שובו השאלה היא 'בעלים במאי קא זכיין', שכן מרבית הסגל החינוכי של 'שובו' הם נשים, והבעלים הם הנושאים לפעמים בעול, בזה שהם מאפשרים לנשותיהם לעבוד במסגרת הזו במסירות נפש של ממש'. הרב דוד ברוורמן נשא דברים בשם הסגל החינוכי; ' תפקידו של מחנך ב'שובו' אינו רק לחנך את הילדים אלא אנו עוסקים בעיצוב דורות'.

בכנס שהתקיים בראשות מרן שר התורה השתתפו רבי אהרן פאם, רבי משה שמעון זילברברג. רבי אהרון יעקובזון. ראשי 'שובו' מארה"ב ישראל ואירופה: הרב אברהם בידרמן, הרב חיים מיכאל גוטרמן והרב דוד בלכמן, מנכ"ל 'קרן וולפסון' הרב אברהם יצחק גרינבוים. ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין, סמנכ"ל 'שובו' הרב דוד איבגי. מפקח הרשת הרב ניסן קפלן, הרב יוסף שולמן נציג 'קרן וולפסון'. חברי צוות הפיתוח והמנהלה: הרב איתן הימלשטיין מנהל היח"צ, הרב מרדכי בוטרמן, הרב שלמה הלפרין והרב יעקב קניג, ומנהלי ומנהלות שבעים וחמש מוסדות החינוך של הרשת מכל רחבי הארץ.

את הכינוס המרשים שנערך בהפקה מרהיבה של הר"ר מרדכי רבינוביץ וצוותו 'טיפ הפקות' סיימו המשתתפים בשירת נפש של אחד הבוגרים, הר"ר ארי היל ובמצגת מרגשת ובה דברי ברכה והדרכה מפיהם של גדולי ישראל מרנן ורבנן זצוק"ל.

השארת תגובה