תקציב אלעד: המנכ"ל ביקש לקיים מליאה נוספת וקריספל תקף

הקרב הפוליטי בין הסיעות השונות בעירייה לא רואה את סופו והתקציב לשנת 2019 ממתין בדרך להצבעה נוספת • יו"ר ש"ס הודיע: "אני וחבריי לא ניטול חלק בקרקס התקשורתי"

אריה דרעי בסיור באלעד עם צוריאל קריספל הרב מלכה וישראל פרוש (15)
אריה דרעי בסיור באלעד עם צוריאל קריספל הרב מלכה וישראל פרוש (15)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לאחר שבשבוע שעבר הצליחו סיעות ש"ס ו'דגל התורה להפיל את ההצעה לאישור התקציב לשנת 2019, השבוע ביקש מנכ"ל העירייה זאב קשש לעלות את ההצעה להצבעה שנייה בשבוע הבא. במקביל, רבני 'אגודת ישראל 'בעיר יצאו במכתב תמיכה בראש העיר ישראל פרוש.

בפתח המכתב שנשלח בשם "איחוד הקהילות החסידיות באלעד", כתבו רבני אגו"י: "באנו בשורות אחדות אלה בדברי חיזוק והבעת תמיכה בשלוחא דרבנן ושלוחא דידן, המוסר נפשו בשליחותו מזה כחמש שנים כראש העיר אלעד, הרב ישראל פרוש".

בהמשך המכתב מציינים הרבנים, כי  פרוש "זכה בשנים האחרונות לפעול רבות ונצורות למען העיר והרים את קרנה בכל תחום, למען תושביה ולמען עתידה, כשהוא משכיל לפעול יחד עם כל הקהילות, העדות והזרמים, לשביעות רצון כולם. ועתה, לאחר תקופת הבחירות שחלפה, ואשר בה הוא נשלח שוב על ידי גדולי התורה והחסידות מאורי הדור חברי מועצת גדולי התורה לעמוד שוב בראשות העיר, הוא גם הצליח ונבחר לעמוד שוב בראשות העיר".

מלבד דברי החיזוק במהלך המכתב ישנה גם מחאה חריפה על המסירות וההליכה לערכאות כנגד הליך הבחירות: "באנו להביע מחאה אדירה על אותם גורמי שוליים שלא בוחלים בשום אמצעי ולאחר שבמהלך השנים האחרונות פעלו בהיחבא ובמסתרים ופגעו אף במוסדות ישיבות קדושות ועוד, עתה הגדילו חוצפתם, ובעזות מצח ההינו לשלוח יד בתורת משה, ותבעו בערכאות נגד דעת גדולי ומאורי הדור ועל החלטתם לתמוך במועמדותו של ישראל פרוש, בתואנות שונות שיסודם שקר וכזב, כשכל מטרתם הוא למנוע את המשך השלום והאחדות בעיר, תוך הטלת רפש וחוצפה במורי דרכנו".

בסיום המכתב הוסיפו הרבנים והדגישו ש"כדי שלא ישתמע דמדשתקי ניחא להו ח"ו, הרינו מבהירים את מחאתנו והתראתנו כלפי אותם גורמים, אשר לא יינקו מדין שמים כדין המרים יד בתורת משה רח"ל. אנו קוראים לכל קהילות הקודש בעיר אלעד ובפרט בעומדנו כיום, לבל נהיה כפויי טובה. הבה נקיים את הנאמר בתורה "אל תעמוד על דם רעך" השמיעו את מחאתכם שלא יתפרש דנייחא לכם, ותעשו הכל כדי להחזיר השלום והאחווה לעיר למען ייטב להם כל הימים".,

האם התקציב יאושר בהצבעה שניה?

כאמור, לאחר שההצעה לאישור התקציב נפלה, בראשית השבוע פנה מנכ"ל העירייה, זאב קשש, לחברי מועצת העיר והודיע להם על קיום ישיבת מועצה שלא מן המניין ביום רביעי הבא, על מנת לאשר את התקציב לשנת 2019.

"בתאריך 31.12.19 התכנסה מליאת המועצה ע"מ לדון ולאשר את הצעת התקציב לשנת 2019 אך לצערי הרב הצעת התקציב נדחתה ברוב קולות, עקב טענות שונות של מס' חברים על סעיפים שונים בתקציב", כתב קשש.

"למרות שחלף כמעט שבוע מהדיון במועצה, עד כה לא קיבלתי שום בקשה לדיון או הצעה כלשהי לשינויים בסעיפי התקציב השונים, וברור לכם שקשה מאוד להתנהל בצורה מתוקנת ללא תקציב מאושר, כאשר האגפים והמחלקות יכולים לעבוד רק על בסיס של 1/12 מתקציב 2018", הסביר המנכ"ל לחברי העירייה.

"כזכור לכם", הוסיף קשש, "לפני ישיבת מועצה זו זימנו את הועדה ל-4 ישיבות ארוכות ופוריות ע"מ ללמוד את הצעת התקציב שגובשה ע"י גזברות העיריייה, הצעה התואמת ברובה ל-2018, וזאת לאחר ישיבות ודיונים שקיימנו עם מנהלי/ות האגפים, וכפי שגם חברי ועדת הכספים פגשו ושמעו במו אוזנם את הסקירה המפורטת ודעתם המקצועית של כלל מנהלי/ות אגפי העירייה, שמדובר בתקציב אשר נותן מענה טוב לצרכים של פעילות המחלקות והאגפים".

"בתום 4 ימי הדיונים, ובהצעה של רוב חברי הועדה נערכה הצבעה לאישור התקציב, וזה אכן אושר בהצבעה פה אחד, ולאחר מכן הדיון עבר לאישור מליאת חברי המועצה, אך שם האישור נדחה!", כתב והוסיף, כי "זאת למרות שהוצעו במהלך הדיון מס' הצעות להוציא מספר התקציב את הסעיפים שיש עליהם חילוקי דעות, או שהחברים שמעוניינים להעלות הצעות חלופיות מוזמנים לעשות זאת בישיבה, זה לא נעשה".

בשלהי המכתב הודיע המנכ"ל לחברים כי תתקיים, כאמור, ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין, ביום רביעי הקרוב בשעה 18:00, על מנת לאשר את התקציב, תוך שהוסיף לציין כי בזמן שנותר עד אז אפר להספיק לדון בכל הנושאים ובסעיפי התקציב, כש"במידת הצורך אשמח לתאם מול יו"ר הוועדה צוריאל קריספל מועדים לכינוס ישיבות הוועדה ו/או לחילופין באפשרותכם להעלות הצעות חילופיות לשינויים בהצעת התקציב שהוגשה, שיעלו לדיון ואישור מליאת המועצה", כשאת מכתבו מסיים קשש בכך ש"כל זאת ע"מ שהעירייה תוכל לפעול בצורה מיטבית ומקצועית לרווחת ולמען תושבי העיר".

בתגובה למכתבו של קשש, הגיב יו"ר סיעת ש"ס המקומית צוריאל קריספל וכתב: "נדהמתי לקבל מחברים את מכתבך המיועד אליי ולחברי המועצה עוד בטרם הגיע מכתבך זה לידי, ואני מבין שבצוק העיתים כל דרך להיראות צודק 'לכאורה' כשרה, אף למנכ"ל עירייה שאמור לעבוד מקצועית".

קריספל הזכיר באריכות את השתלשלות העניינים עד להעלאת ההצעה לאישור התקציב להצבעה,  תוך שהוא מצביע על ליקויים שונים לאורך הדרך, כאשר הוא מציין כי כיו"ר ועדת הכספים יחד עם חבריו שעדיין לא הצטרפו לקואליציה הם נענו לאתר התקשורתי שהציב בפניהם ראש העיר והביעו נכונות לאשר את התקציב בסוף שנת הכספים החולפת, אך לצד זאת מעלה ליקויים על הדרך בה אושר התקציב בוועדה , כאשר "חלק מהחברים 'עשו שבת לעצמם' והעלו להצבעה את אישור התקציב, ללא כל אישור ותיאום עם יו"ר הועדה ובניגוד לכל מנהל תקין".

בהמשך המכתב מעלה קריספל תהיות שונות לגבי המכתב ששיגר קשש, כמו גם ההתנהלות הכללית של אישור התקציב, כאשר בסיום המכתב הוא כתב כך: "זאב ידידי, אני מודיע לך חגיגית שאני וחבריי לא ניטול חלק בקרקס התקשורתי אותו מנהל ראש העיר על גבם של חברי מועצת העיר, על גבך, ועל גבם של התושבים היקרים מטעמים השמורים עמו".

השארת תגובה