הלוותה ביצה משכנה וביקשה להחזיר 'גדולה יותר'

הרב אברהם שרגא בפינת ההלכה מברר: כשאשה לוותה משכנתה ביצה – ורוצה להחזיר ביצה גדולה יותר כי זה 'מה שהיה במכולת'

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך
השארת תגובה