פתח תקוה: אש בלוח על עמוד חשמל

רחוב רוטשילד בפתח תקווה: אש פרצה בלוח מפסקים על עמוד חשמל איזורי

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט
השארת תגובה