התעוררה באמצע הלילה – מה דינה?

אשה שהתעוררה באמצע הלילה להאכיל תינוק, בדעתה לשוב לישון – האם היא חייבת בנטילת ידיים?

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך
השארת תגובה