האדמו"ר מסאטמר חנך את בית חב"ד

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

האדמו"ר מסאטמר שוהה בימים אלו במנוחה בעיר הנופש פאלם ספרינג קליפורניה.

במשך ימי השבוע מתפלל האדמו"ר מסאטמר שליט"א בבית חב"ד המקומי, שם מגיע האדמו"ר לתפילת שחרית ונשאר עד קרוב לצהריים בלימוד.

בשעות אחרי הצהריים חוזר האדמו"ר שליט"א לבית הכנסת לתפלת מנחה מעריב, כאשר בין התפילות ממשיך האדמו"ר ללמוד וגם מוסר שיעור לנופשים האחרים.

בימים האחרונים חנכו בית חב"ד חדש בעיר אחרי שהמקום הישן היה צר מהכיל.

האדמו"ר התכבד לקבוע את המזוזה בפתח בית חב"ד החדש, ביום הילולת האדמו"ר הזקן הבעל התניא ואחרי תפילת שחרית ערך האדמו"ר לחיים טיש לרגל ההילולא.

ביום רביעי הגיע במיוחד לפאלם ספרינג אברהם ווידער, שנכנס יום לפני זה לתפקיד החדש מפקח העיר 'פאלם טרי' (העיר שבשליטת חסידי סאטמר).

קובצת חסידים הגיעה גם לשובת בצל האדמו"ר, בהם אחד החסידים שהגיע עם בנו הבר מצוה להנחת תפילין אצל האדמו"ר.

כמו תמיד, גם הפעם עלה האדמו"ר להיכל הישיבה גדולה בפאלם טרי – לפני צאתו לנופש.

שם השאיר האדמו"ר קושיא לתלמידיו בסוגיא הנלמדת בהיכל הישיבה גדולה מסכת שבת – והתלמידים יכולים לתרץ את הקושיא על גבי הכתב ולשלוח את התשובות לאדמו"ר במספר פקס 8457742735 והאדמו"ר משיב לתלמידיו.

השארת תגובה