מתנות יום הולדת – של הילד או של אבא?

שאלת רב: הילד קיבל מתנות ליום הולדת והאבא רוצה אותן • מה קורה עם הספרים, והאם דין הכספים שקיבל הילד – שונה?

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך
השארת תגובה