'לבקש עזרה' זה גם הכח שלך

לרפואת סיון בת אוה, ואוה בת יעל אורה ושמחה

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך
השארת תגובה