חברי ה'מועצת' חנכו בית מדרש בבני ברק

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

השבוע נערך ברוב פאר והדר מעמד חנוכת הבית לבית המדרש וכולל אברכים אדרת אליהו שע"י מוסדות אוהל משה מיסודו של הגה"צ רבי משה מלכה זצ"ל ובראשות בנו הגרא"י מלכה.

במעמד השתתפו חברי מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני והגר"ד יוסף, ראשי ישיבות וכוללים. בוגרי הישיבה והנדיבים משפחת זגה והגר"א אלחרר ממקסיקו שזכו ליטול על עצמם את מלאכת הסיום של הבנין.

בדברים שנשא הגר"ש בעדני בסעודת המצווה אמר כי מייסד המוסדות הגר"מ מלכה היה מסוג האנשים שלא שואלים מה הם יכולים לעשות למען כבוד שמים אלא קמים ועושים למען כבוד שמים וזה היה סוד הצלחתו בהעמדת תלמידים הרבה וקירוב יהודים רבים לאביהם שבשמים.

כמו כן הביע את שמחתו מפתיחת כולל שיהיה מקום לאברכים הרבים להמשיך ולהתעלות בשקיעות רבה, בסיום דבריו בירך את את ראש הישיבה ואת משפחות התורמים שיזכו לראות את הבניין מצמיח את גדולי הדור הבא מתוך התעלות ושקיעות בתורה הקדושה ויראת שמים טהורה.

הגר"ד יוסף ציין בדבריו את מסירות נפשו של ראש הישיבה שלא להפסיק מהעשיה לאחר פטירת אביו הגדול זצ"ל אלא להמשיך ביתר שאת לשאת בעול ולהרבות עוד בית מדרש.

הגר"ד הביע את שמחתו הרבה מהקמת כולל גדול זה וסיים שדבר זה ללא ספק הוא אבן פינה חדשה בעולם התורה הספרדי.

השארת תגובה