מענק עבודה? אתם עלולים ליפול בפח

רצים למלא טופס בקשה למס הכנסה שלילי כי חושבים שאתם זכאים? קחו בחשבון שאתם עלולים להפסיד מכך ואף לשלם ריביות • מקרה שהגיע אלינו מצביע על ליקוי בהתנהלות רשות המיסים, המעבירה כספים למגישי בקשות ולאחר מכן חלקם מתבשרים כי זו הייתה טעות ובהתאם לכך הסכום שזוכו יקוצץ להם ממענקים עתידים בתוספת ריבית והצמדה

משלמים מס
משלמים מס
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

עם סיום השנה האזרחית ובעקבותיה שנת המס הנוכחית, עובדים בעלי הכנסה נמוכה מנצלים את זכותם ומבקשים לקבל 'מס הכנסה שלילי' או בעברית יותר מובנת 'מענק עבודה', אך רגע לפני שאתם ממהרים לקחת את המענק שנראה לכם כי אתם זכאים לקבלו, כדאי שתקראו טוב את השורות הבאות, על מנת שלא תחויבו בריביות מיותרות.

נסביר תחילה מהו מהענק עבודה ומי הם העובדים הזכאים לקבלו: במטרה לעודד השתתפות בשוק העבודה – מתוך ההנחה שזוהי מטרה שעל המדינה לקדם – המדינה נותנת לעובדים בעלי הכנסה נמוכה מענק עבודה בכדי להבטיח הכנסה מינימלית, בנוסף לקריטריונים נוספים שהציבו בחוק כמו שכר מינימום והשלמת הכנסה.

על פי דברי ההסבר להצעת החוק למתן 'מענק עבודה', מטרתה היא, "לאפשר מתן הטבה באופן ממוקד לאוכלוסייה בעלת פוטנציאל גבוה לעוני, העובדת לפרנסתה, מבלי שתיאלץ להסתמך על גמלאות. המס השלילי מהווה, להלכה ולמעשה, תשלום כספי דרך מנגנון המס, כפונקציה של שכרו של העובד", כאשר "מעבר להיותו תמריץ ליציאה לעבודה, מהווה המס השלילי כלי לצמצום הפערים החברתיים ולהקטנת תחולת העוני בישראל".

בכדי לקבל את 'מענק העבודה, מלבד הקריטריון של 'הכנסה נמוכה' מתחת לסכום שנוקבים ברשות המיסים בכל שנה ושנה אך גם הכנסה כלשהי מעל לסכום מסוים, ישנם כללים נוספים כמו גיל העובד שצריך להיות לכל הפחות בן 23 ושיש לו לפחות ילד אחד מתחת לגיל 19, או עובד מעל גיל 55 ללא ילדים; זכות במקרקעין מעל ל50% – למעט דירת מגורים אחת ועוד.

עד לכאן הכל נשמע בסדר, כאשר גם התהליך לבקשת קבלת המענק לא מסובך למדיי, אך על פי סיפור שהתגלגל לידינו עולה, כי בקבלת המענק ישנם גם ליקויים חמורים שבסופו של דבר עלולים לא רק לשלול את קבלת המענק אלא אף לגרוע מכספו של מגיש הבקשה – העובד בעל ההכנסה הנמוכה – בשל ליקויים שונים של הגוף האחראי על מתן מענקים אלו.

א.מ. תושב פתח תקווה, הגיש כבר בתחילת השנה האזרחית הנוכחית בקשה לקבלת מס הכנסה שלילי על שנת המס הקודמת – 2017, מאחר והבין כי בשל הכנסתו הדלה הוא זכאי להטבה זו. בחודש האחרון הוא התבשר כי אכן הוא זכאי לכך ובהתאם לכך הופקד בחשבון הבנק שלו מענק זה.

מספר ימים לאחר מכן, אחרי שכבר המענק היה בידו, התבשר א.מ. במכתב מרשות המיסים, כי קרתה טעות וכי הוא אינו זכאי להטבה זו.  תחת הכותרת "הודעה על אי זכאות למענק עבודה בגין שנת מס 2017" הוא התבשר, כי "הסכום ששולם לך יקוזז מכל סכום מענק שיגיע לך בעתיד, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית", כאשר לא השאירו לו את האפשרות להחזיר את סכום הכסף באופן מיידי לרשות המיסים ובעצם אילצו אותו לשלם בעל כורחו ריבית עד על כל יום שהמענק לא חזר לידיהם, עד לקיזוז עתידי ממענק אפשרי שיקבל מרשות המיסים בהמשך.

על אף מאמציו הרבים להחזיר באופן מיידי את ה'הטבה', תוך שהוא ניגש לרשות המיסים במטרה לנסות ולסדר את רשלנותם, אשר הזיקה לו יותר מאשר היטיבה עמו, הודיעו לו ברשות המיסים כי אין באפשרותם לעזור לו וכי בעל כורחו הוא יאלץ לשלם ריבית זו.

מרשות המיסים נמסר בתגובה: "סעיף 13 לחוק מענק עבודה  קובע, כי במידה ושולם לעובד מענק בסכום העולה על סכום המענק שהוא זכאי לו, יחזיר העובד את סכום המענק ששולם לו ביתר בתוספת הפרשי הצמדה. ברשות המסים, התקבלה החלטה, כי החובות שנוצרו בגין תשלומי מענק ביתר יקוזזו כנגד הסכומים שהתובעים יהיו זכאים להם בעתיד, כשסכום החוב יהיה קרן בלבד – ללא הפרשי הצמדה על אף האמור בחוק. בחודשים האחרונים, נבנה ברשות תהליך לתובע/ת המעוניינים להחזיר את יתרת החוב בשל קבלת מענק ביתר.  לצורך כך, עליהם לפנות למוקד המידע הטלפוני של רשות המסים ב 4954* או 02-5656400. ככל שנמסר לפונה מידע אחר אנו מצטערים על כך ונרענן את ההנחיות במשרד השומה הרלוונטי".

השארת תגובה