היסטוריה: פעילות הגמ"חים הוסדרה בחוק

מליאת הכנסת אישרה הלילה את הצעת חוק הגמ"חים יחד עם ההסתייגות של הטבות המס ליישובי הפריפריה. יוזם החוק, ח"כ משה גפני: "היה צריך אומץ רב לחוקק את החוק"

כסף
כסף
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לאחר כשנתיים וחצי של עיכובים, לצד דיונים מורכבים, ועדת הכספים בהובלת יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני אישרה לקריאה שנייה ושלישית את 'חוק הגמ"חים'. הצעת החוק להסדרת הגמ"חים הוגשה בתום עבודה נרחבת של ועדה מקצועית בראשות היועמ"ש במשרד האוצר יואל בריס, ונועדה להשית עליהם פיקוח מצד רשות שוק ההון. במהלך התקופה הזו, תוך כדי הדיונים השוטפים על הצעת החוק בוועדת הכספים, בוצעו בה שינויים מקלים מהותיים שהובילו את הממונה על רשות שוק ההון משה ברקת לקבוע כי במצבה הנוכחי של הצעת החוק, כבר עדיף למשרד האוצר למשוך אותה ולוותר כליל על פיקוח.

הצעת החוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים נועדה להסדיר לראשונה את פעילות הגמ"חים כמוסד פיננסי למתן שירותי פיקדון ואשראי ללא ריבית, המקבל רישיון פעילות מצד המדינה ונתון לפיקוחה ונדרש לדווח על פעילותו. את הפיקוח תוביל רשות שוק ההון. חקיקת החוק תואמה עם שר הבריאות, ח"כ יעקב ליצמן שלקח חלק במאמצי ההסדרה.

אישור החוק סולל בעצם את הדרך לאישור תקנות ה-CRS בהמשך השבוע ואת הסדרת מעמד הגמ"חים לעניין החוק לאיסור הלבנת הון.

המתנגדים בועדת הכספים טוענים כי גפני נטרל סעיפים בחוק שעיקרם חובת דיווח וגישה למידע ולמסמכים, וכן את סמכויותיה של ועדה מייעצת לרשות שוק ההון כשהחשש שלהם שגפני יעניק לוועדה סמכויות נרחבות, וינטרל מהותית את כוחה של רשות שוק ההון כרגולטורית. מהלך שמן הסתם יביא להגבלת הרשות באשר להטלת עיצומים על גמ"חים שיבצעו הפרות.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני שקידם את החוק לאורך כל תקופת חקיקתו, סיכם: "אני מודה לרב ליצמן על הגיבוי שנתן לי לעניין החוק הזה, שנינו מאוד מתחבטים בשאלה הזו,  בסופו של דבר הכרענו להעביר את החוק. פעלנו בתיאום מלא עם הגמ"חים ואני חושב שזה חוק שניתן לחיות אתו והוא חוק טוב"

השארת תגובה