חצר הקודש ויז'ניץ מתכוננת ל"ראש השנה לחסידות"

חנוכה בויזניץ, צילום יהושע פרוכטר (20)
חנוכה בויזניץ, צילום יהושע פרוכטר (20)

בשיחה מיוחדת שנשא האדמו"ר בסעודה שלישית בבית מדרשו שבמרכז חסידי ויז'ניץ בבני ברק, כהכנה ליום י"ב שבט, יום בו יחגגו אלפי חסידי ויז'ניץ מהארץ ומחו"ל את יום "ראש השנה לחסידות" והשנה באירוע מיוחד ומפואר לכבוד סעודת ההודיה על הצלחת הטיפול הרפואי שעבר האדמו"ר בארצות הברית בחורף שנה שעברה, התבטא האדמו"ר אודות ההתרגשות הגדולה לקראת היום,

לראשונה סיפר האדמו"ר על סדרת האירועים אשר ילוו את היום הזה ובסימן ה"שיטה הקדושה" אשר מנחיל האדמו"ר בכל עת אודות ההתקשרות וההתבטלות לצדיקים, באומרו שגם אם תבחנו אותי ויבוא מישהו וייתן לי בניין ב50 מיליון ש"ח גם לא אעזוב את דרך השיטה הקדושה, ואלך בדרכו האמיתית של אבי עד הסוף.

סדרת האירועים תחל ביום שלישי פרשת בשלח, אשר כידוע מצדיקים אודות הסגולה הגדולה לפרנסה לומר באותו היום פרשת המן, וע"פ בקשת האדמו"ר, תתקיים מעמד רבתי ע"י ציון קדשו של בעל ה"ישועות משה", ויגידו ברוב עם את פרשת המן, האדמו"ר ציין בדבריו אשר יפעל הוא גדולות ונצורות ביום הזה למען השפעת פרנסה לציבור, אשר כידוע עניין הפנסה הוא מהדברים הקשים ביותר בכלל ישראל בעת הזאת.

בשבת בשלח – שבת שירה, יתאספו כלל חסידי ויזניץ, לשבת התאחדות והתאספות מרוממת, ובמוצ"ש תתקיים המעמד האדיר של כינוס כלל חסידי ויזניץ מארה"ק ומהעולם, בשילוב סעודת מלווה מלכה וסעודת ההודיה.

לכבוד האירוע שכרו בחסידות את אולמי אווניו המפוארים אשר בקריית שדה התעופה, ע"מ שיוכל להכיל את הציבור הרחב, האדמו"ר בדבריו אתמול התבטא רבות אודות ההתרגשות לקראת היום הגדול הזה.

ביום ראשון בערב אור לט"ו בשבט, יערוך האדמו"ר את שולחנו הטהור לכבוד היום בבית המדרש הגדול, במעמד אלפי החסידים והאורחים מהארץ ובעולם.

כאמור התרגשות גדולה ניכרת בכל ריכוזי החסידות, לקראת י"ב שבט, יצוין, כי לקראת האירועים הוקמה וועדה מכינה שתדאג לצורך הלוגיסטי, לקראת האירועים המכוננים, כמו"כ וועד הכנסת אורחים שוקדים בימים אלו בהכנות לקליטת מאות האורחים שיבואו מחו"ל באש"ל מלא.
האדמו"ר הוסיף והאריך לעורר את הציבור בהכנה לקראת היום, וביקש שיאספו בני החבורות למושבים מיוחדים לקראת היום המיוחד,

וכן כבר ביום ראשון התיישבו כל בני החבורות בבני ברק לזיץ הכנה מיוחד בבית המדרש הגדול כהכנה רבתית לקראת האי יומא, האדמו"ר הפתיע את בני החבורות כאשר נכנס לפתע לבית המדרש והסתובב בינות לשורות האברכים ודם עימם בעניין ההתקשרות וההתטלות לצדיקים.

בהמשך דבריו בסעודה שלישית ביקש להתמיד בלימוד אגרת הרמב"ן, ותלמידי הישיבות ואברכי הכוללים להוסיף בלימוד שעות רצופות, וכן לשמור ולקבל שבת בזמן ירושלים ולהגיע ללימוד בבית המדרש רבע שעה לפני הזמן למרות שעומדים אנו בשבתות החורף אשר יום השישי קצר והמלאכה מרובה, בהסבירו אשר שבת הוא יהיום המשפיע עש ששת ימי המעשה וע"י תוספת שבת יזכו לתוספת הצלחה וברכה בפרנסה מרובה.

י"ב שבט הוא היום בו הנחיל האדמו"ר לפני כ18 שנה את משנתו החינוכית, התקשרות לצדיקים, והחובה להתבטל ולקיים רצון צדיק ללא עוררין, לימוד שער ההכנעה בחובת הלבבות, וביסוס חבורות האברכים, ומני אז חוגגים בחסידות אז היום הזה כיום "ראש השנה לחסידות".

השארת תגובה