עתירה לבג"ץ בדרישה לפסול את חוק 'הלאום'

בעתירה שהוגשה על ידי התנועה לטוהר המידות נכתב, כי "תוכנו של החוק מנוגד לעקרון השוויון, שהוא מעקרונות היסוד של שיטת המשפט בישראל ועקרון מהותי בכל משטר דמוקרטי"

פטיש שופט
פטיש שופט
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

כצפוי, עתירה לבג"ץ הוגשה היום בדרישה לפסול את 'חוק הלאום'.

העתירה הוגשה על ידי התנועה לטוהר המידות כאשר הנימוקים לפסילת החוק הן הטענות שהועלו ונידונו כבר במהלך גיבוש החוק, והם הטענה כי החוק מנוגד לעקרון השוויון, שהוא מעקרונות היסוד של שיטת המשפט בישראל ועקרון מהותי בכל משטר דמוקרטי, וכן כי הוא עומד בסתירה להוראות סעיף 11 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, המחייב כל רשות מרשויות השלטון לכבד את זכויות היסוד של האדם – לרבות הכנסת בכובעה כרשות המכוננת.

בעתירה קוראים העותרים לבית המשפט לקיים ביקורת שיפוטית חוקתית ולפסול את חוק היסוד, אף שזה נחקק על ידי הכנסת בכובעה כרשות המכוננת. לגישת התנועה, במהלך חקיקת חוק הלאום, שקלה הרשות המחוקקת אינטרסים פוליטיים קצרי טווח מבלי לבחון את פגיעתם בעקרונות יסוד חוקתיים, ותוך שינוי ערכי היסוד של שיטתנו הדמוקרטית.

התנועה מבקשת מבית המשפט לעשות שימוש באמצעי "התיקון החוקתי הבלתי חוקתי", שעד היום בית המשפט לא הכריע אם להפעילו בישראל, וטוענת שהכנסת חרגה מסמכותה המכוננת כאשר חוקקה חוק שתוכנו פוגע באופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, באופן כה קיצוני. למרות שבית המשפט קיווה שלא להיזקק לאמצעי קיצוני זה, לשיטת התנועה, חקיקת חוק הלאום במתכונתו מחייבת דיון בשאלות מתי ובאילו תנאים חורגת הכנסת מסמכותה כרשות מכוננת ודין חקיקתה להתבטל.

עוד טוענת התנועה בעתירתה כי "חוק הלאום" פוגע בעקרון השוויון המוקנה לכל אזרחי ישראל, ובכך שולל את ליבת הזהות היהודית והדמוקרטית של המדינה. לאור התנגשותו החזיתית של חוק הלאום עם עקרונות היסוד של שיטתנו, קוראת התנועה לאזן את כוחו של הרוב ולהשיב לכלל אזרחי המדינה את זכותם לחיות במדינה שחוקתה תואמת את ערכי היסוד של משטרה.

יצוין כי עד עתה הוגשו לבג"ץ 12 עתירות בנושא חוק הלאום, ועתירת התנועה לטוהר המידות מצטרפת אליהן.

בימים האחרונים פנתה הפרקליטות לביהמ"ש וביקשה לדחות את הדיון שיועד בעתירות לסוף חודש ינואר 2019. את התנועה מייצגים בעתירה זו עו"ד יובל יועז, עו"ד שמואל שנהר ועו"ד אוהד שפק.

השארת תגובה