'תקנות הפיגומים' לא אושרו – אבל יעברו בכנסת הנוכחית

אילוסטרציה: פועלים נלכדו תחת פיגומים בביתר עילית
אילוסטרציה: פועלים נלכדו תחת פיגומים בביתר עילית
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לאחר דיון סוער בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת החליט יו"ר הוועדה ח"כ אלי אלאלוף שלא לאשר היום את תקנות הבטיחות בעבודה (עבודת בנייה) ('תקנות הפיגומים') וקבע כי דיונים נוספים יתקיימו מחר ומחרתיים. עם זאת הדגיש כי התקנות יאושרו עד למועד פיזור הכנסת.

התקנות העיקריות המסדירות את תחום העבודה עם פיגומים הן תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח 1988 , (פרק ג'). על פי דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת שנכתב לבקשת ח"כ איל בן ראובן ופורסם במאי 2018, תקנות אלה עודכנו בפעם האחרונה בשנת 1998 ,כלומר לפני 20 שנה. עוד מציין הדו"ח כי בשנים 2015-2016 בכרבע מהתאונות הקטלניות בענף הבניין היה מעורב פיגום, 8-9 תאונות בכל שנה. בשנים 2010-2017 ב-62% מהמקרים בהם נבדקו פיגומים בביקורי הפיקוח נרשם לפחות ליקוי אחד בפיגום או בקשר לעבודה עם פיגום. בסך הכול נרשמו בשנים אלו 29,185 ליקויים, ממוצע של כ-3.2 ליקויים לכל ביקור.

בהתייחס לתקנות אמר מוטי אלישע ממונה על זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כי "היום הבנייה הרוויה הולכת לגובה ולכן זה משמעותי יותר מתמיד. עד היום היו בונים 4-6 קומות, היום זה 18 וגם יותר, על כן תפקידנו לשמור על העובדים ובני משפחותיהם".

על אף הנתונים המדאיגים, נציגים רבים של יצרני הפיגומים, קבלני הפיגומים וקבלני הבניין הגיעו לדיון ומחו כנגד הכוונה לאשר את התקנות. איסי ניסים, העומד בראש עמותה בהקמה שעתידה לאגד את קבלני הפיגומים אמר "אנחנו לא נגד התקנות ובעד הצלת חיי אדם. אבל הנוסח נכתב ללא התייעצות עם השטח. התקינה האירופאית לא מתאימה לארץ, לא בטיחותית ולא לסוג העבודות שמתבצעות פה. הבעיה המרכזית היא תרבות העבודה. אנחנו נותנים למנהלי עבודה פיגומים תקינים אבל במהלך העבודה מפרקים קשירות בפיגומים שלנו. הנוסח שמוצע כאן שומט את הקרקע למאות משפחות שמחזיקות ציוד במאות מיליונים, בזמן שאפשר לקחת את הקיים, לבצע התאמות ולהוסיף לו אביזרי בטיחות שקיימים כבר היום". שהואן עאמר, קבלן פיגומים מזה 40 שנה הוסיף "האינטרס שלנו הוא לשמור על התחום שלנו ולכן התחלנו לפקח אחד על השני. בחודש האחרון לא קרתה אף תאונה כי עשינו צוות של קבלני הפיגומים וכל פיגום לא תקני שאנחנו מוצאים אנחנו מדוחים עליו. זה הצעד הראשון ויהיו צעדים נוספים".

סיגל מרד, ראש תחום אסדרה בלשכה המשפטית, משרד העבודה והרווחה שללה את הטענות ואמרה "אנחנו רק עושים כאן השלמה לאסדרה קיימת. ב-2014 מכון התקנים החליט לאמץ את התקן האירופי. לא אנחנו מחליטים על כך. במסגרת השינוי הזה ניתנה תקופה של שנתיים לצורך היערכות של השוק בגלל שהבינו שיש לכך משמעות עבור העוסקים בתחום. היום, שנתיים אחרי השנתיים שניתנו להיערכות אנחנו שומעים טענות מהשטח של 'לא נערכנו'. נאמר כאן בצדק שמכון התקנים עצמו עדיין לא השלים את ההיערכות לתקן החדש ולכן דרשנו מהם להיערך עד כניסת התקנות לתוקף, כי מצב שבו אדם רוצה להיות בסדר ולא מאפשרים לו הוא בלתי נסבל". באשר לדחיפות שבהן הובאו התקנות לאישור הוועדה אמרה "טיוטת התקנות פורסמה ב-19 בנובמבר, לצד פנייה לכל גורם שרצה להעיר כשהמועד האחרון היה ה-3 בדצמבר. בפועל קיבלנו גם היערות שהגיעו לאחר מכן. בחנו כל טענה וטענה תוך התייעצות עם יועצים מקצועיים כדי להביא לכאן את התוצר הטוב ביותר".

ח"כ אלאלוף סיכם ואמר: "נעשתה עבודה אדירה של משרד העבודה וגם שלנו להביא את הנושא לאישור לפני פיזור הכנסת. אף אחד מאתנו לא רוצה לראות עוד אנשים נפגעים ונהרגים בגלל ליקויי בטיחות. לצד זאת, נעשה הכל כדי לא לפגוע ביצרנים וקבלני הפיגומים כלכלית. לכן, על אף לוח הזמנים הצפוף, נשב בכל דקה פנויה עד פיזור הכנסת במטרה להגיע לתוצאה הטובה ביותר".

השארת תגובה