גלריה: חנוכת ישיבת 'שפתי חיים'

במעמד רב רושם לכבודה של תורה נחנך משכנה החדש של הישיבה לצעירים מצויינים "שפתי חיים" שע"י מוסדות "אור חדש" בשכונת הר נוף בירושלים העומדת בראשות הגר"ש זעפראני והגר"ש ישראל ראש המוסדות

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

את המעמד כיבדו בנוכחותם מרנן ורבנן גדולי ישראל, הגר"מ צדקה דיבר בשבח המוסדות ובייחודה של הישיבה הקדושה אשר את שמעה הוא שומע מבני תורה רבים ומנהלי תתי"ם המשתאים מעלייתם של בני הישיבה.

חבר מועצת חכמי התורה הגר"ד יוסף נשא אף הוא דברים בשבח הישיבה והמוסדות המוסרים את נפשם למען הצלחת התלמידים ושגשוגם. כמו כן הכביר בשבח מסירותו של ראש המוסדות רבי שמעון ישראל ואמר כי כשם שאינו מתפשר על סלתה ושמנה של הבאים בשערי המוסדות ובישיבה כך אינו מתפשר על בניינה הגשמי ברוב פאר והדר כיאה לבני התורה . בחתימת דבריו הוסיף ברגש "אשרינו שזכינו שהמוסדות והישיבה נמצאים בשכונתנו הר נוף ומרוממים את כל תושביה".

לאחמ"כ נשא דברים ראש הישיבה הגר"ש זעפראני שריגש את הנוכחים בסיפורים מבני עליה שלומדים בישיבה שבמהלך הערב הפתיעו את כולם בסיומי מסכתות ועלו בזה אחר זה לסיימם לכבוד המעמד.

את משא החיתום נשא ראש המוסדות וראש הישיבה הגר"ש ישראל כאשר פתח בדברי תודה לבורא עולם שזיכה אותו לפאר ולרומם את בית השם ודיבר בדברי שבח לתורם הנכבד שזכה להיות שליח מצווה לגומרה של תורה במשכן החדש. במעמד נכחו מאות מהורי התלמידים, בוגרי המוסדות, ידידי המוסדות, רבנים וראשי ישיבות רבים שהשתתפו במעמד המרומם לכבודה של תורה.

השארת תגובה