הגוי שניסה ל'הכעיס' אבל העשיר את היהודי

נואם הכבוד הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים
נואם הכבוד הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

במסעדה יוקרתית בצרפת ישב מיליונר גוי ואכל. בקצה המסעדה ישב אדם שחזותו העידה כי יהודי הוא, כשהוא נראה שמח ומאושר, דבר שהיה לצנינים בעיני הגוי. כל כך בערה בו שנאתו של אותו גוי עד שפנה אל המלצר ובקשו: "הזמן נא לכל הסועדים במסעדה מנת פתיחה על חשבוני, אך בתנאי אחד: ליהודי אל תיתן!"

הנהן המלצר בראשו כמבין ואץ למלא את מבוקשו. הסועדים כמובן הופתעו מהמנה הנאה שקיבלו בחינם, ואכלו להנאתם. אולם להפתעת הגוי, היהודי למרות שנמנע ממנו המנה הנאה המשיך להיראות מאושר, ועוד הרבה יותר. לא עברו מספר דקות, ושוב מוזעק המלצר: "תגיש לכל הסועדים את המנה היוקרתית ביותר שיש במסעדה על חשבוני, אך זכור, ליהודי החייכן הזה אל תגיש!' גם עתה לא התרגש היהודי מהמעשה שנועד לקנטרו, נדמה היה כי חיוכו אפילו התרחב יותר.

כישלונותיו הקודמים העצימו את שנאתו של הגוי, והוא נידב גם קפה ועוגה לכל הסועדים, מלבד כמובן, לאותו יהודי שישב כל הזמן כשחיוך על פניו. משגם בשלישית לא הראה היהודי סימני שבירה, לא יכול היה הגוי עוד לעצור בעצמו, והוא קם וניגש הישר אל היהודי, כשהוא מביע את השתוממותו, שלא לומר תסכולו, בקולי קולות. חייך היהודי חיוך רחב ולחש כשזיק שובב בעיניו: "אני הוא בעל המסעדה הזאת!"

משל זה התממש אצל פרעה הרשע. הוא רואה שעתיד להוולד מושיען של ישראל ובעקבות כך גוזר שכל הבן הילוד היאורה ישליכוהו. והנה דווקא את בתו בתיה מזמן הקב"ה שתרד ותרחץ על שפת היאור. כשהיא מבחינה בתיבה צפה על פני המים, פותחת אותה ומתמלאת רחמים על משה, עד שמחליטה לקחת אותו ולגדלו בארמונה, כאילו היה בנה.

כך שמי שהציל את משה הייתה לא אחרת מאשר בתו של פרעה. אף על פי שלא חסרו לה בתי מרחץ בארמון אביה, סיבב הקב"ה שיעלה ברצונה לרחוץ דווקא על שפת היאור. ונתן הקדוש ברוך הוא בליבה, שכאשר תראה את משה בתיבה יתגלגלו רחמיה עליו, ותגדלהו בתוך בית אביה.

נשים לב שבת פרעה קראה את שמו "משה", לאמור: "מן המים משיתיהו". ויש לתמוה, מדוע חשוב היה לה לפרסם שעברה על מצוות אביה והצילה ילד מן היאור, אדרבה, ראוי היה לה להסתיר דבר זה ולהעלימו? אלא שגם זה היה בהשגחתו יתברך, שפרעה וכל ביתו יקראוהו בשם זה, ולא ירגישו במשמעותו.

אומר האלשי"ך הקדוש שעשה כן הקב"ה בכדי שיגדל כבוד שמיים בעיני המצרים, ויראו כולם כי "אין חכמה ואין עצה ואין תבונה לנגד ה'" (משלי כא, ל). לא זו בלבד שלא הצליחו לבטל מחשבתו של הקב"ה, אלא דווקא במקום הכי לא צפוי בביתו של פרעה עצמו, גדל משה. כך שפרעה במו ידיו הכין את סיפור הצלת עם ישראל.

החיד"א הוסיף ואמר שאילו היה משה ניצול על ידי מלאך, לא היה בכך לשבר את גאוותם של פרעה ואצטגניניו, כי היו אומרים: "אנו עשינו מה שיכולנו, ומה נוכל לעשות אם אלוקי ישראל שלח מלאך להציל את מושיען. וכי יש בכוחנו להילחם במלאכים?" אבל כעת, שכולם נוכחו לראות שמנהיגם של ישראל ניצל על ידי בת פרעה וגדל בארמונו היה תסכולם עצום לאין שיעור, והיה הדבר קשה להם יותר מכל עשר המכות!

רמז לכך מוצא החיד"א בפסוק: "כי הושעתנו מצרינו ומשנאינו הבישות" (תהילים מד, ח). כלומר, כאשר "הושעתנו מצרינו", כאשר הישועה באה לנו על ידי אחד מצרינו, כמו ישועת משה שבאה לו על ידי הצר פרעה הצורר אותו – אזי "משנאינו הבישות", על ידי כך מתמלאים שונאינו בושה גדולה, בראותם שאין עצה ואין תבונה כנגדו יתברך.

במבט שטחי נראה שהעולם מורכב משני מחנות: מחנה המאמינים באלוקים, ומחנה הכופרים בו. המאמינים משתדלים למלא את רצונו ככל האפשר. לעומתם, הבלתי מאמינים עושים ככל העולה על רוחם (כך לפחות הם חושבים). אולם התורה מלמדת אותנו כי המציאות שונה לחלוטין. אין בריה שאינה ממלאת את רצון הבורא, אלא שהמאמינים עושים זאת מרצונם הטוב, והאחרים  עושים זאת בעל כורחם, ולעיתים ללא ידיעתם. וזהו שנאמר: "עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע"- פעמים שמתוך הצרה באה הישועה.

בסיום מלחמת ששת הימים, יום הניצחון על צבאות מדינות ערב, נשא מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל דברי חיזוק והודאה על הניסים הגדולים שנעשו לישראל, ובתוך דבריו סיפר על חייל יהודי שבא מסיני לאחר המלחמה, ובירך ברכת הגומל בדמעות שליש. כשנשאל על מה הוא מברך? סיפר ואמר: "בהיותנו בשדה הקרב, פגע פגז מצרי פגיעה ישירה בטנק שלנו, והטנק החל בוער באש. ניסינו להימלט ממנו החוצה, אך הדלת של הטנק התעקמה מעוצמת הפיצוץ ואי אפשר היה לפותחה. נותרנו לכודים בטנק הבוער. בלית ברירה קראנו, חברי ואני, קריאת שמע בדמעות ובקול נשבר, וכבר התכוננו לגרוע מכל. והנה, להפתעתנו, פגז נוסף פגע פגיעה ישירה בדיוק בדלת הטנק, וכך נפער פתח בעבורנו! מיד קפצנו מן הטנק הבוער דרך החור השמימי, ונפשנו הייתה לשלל".

בזה פירש את מה שאומרים בהגדה של פסח: "והקדוש ברוך הוא מצילנו- מידם". הנס שלנו בא מידם של הגויים, שדווקא על ידי פעולותיהם להרע לנו מזה צומחת הישועה לישראל.

השארת תגובה